แถลงการณ์ ฉ.9 สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระอาการดีขึ้น-เสด็จออกจากโรงพยาบาลได้

แถลงการณ์ ฉ.9 สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระอาการดีขึ้น-เสด็จออกจากโรงพยาบาลได้

แถลงการณ์ ฉ.9 สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระอาการดีขึ้น-เสด็จออกจากโรงพยาบาลได้

รูปข่าว : แถลงการณ์ ฉ.9 สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระอาการดีขึ้น-เสด็จออกจากโรงพยาบาลได้

แถลงการณ์ ฉ.9 สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระอาการดีขึ้น-เสด็จออกจากโรงพยาบาลได้ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 9 สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงมีพระอาการดีขึ้น คณะแพทย์มีความเห็นร่วมกันให้สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลได้ ขอพระราชทานพระอนุญาตตรวจติดตามพระอาการอย่างต่อเนื่อง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 9

ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เนื่องด้วยมีพระอาการปวดพระนาภี (ท้อง) ร่วมกับมีพระอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นระยะ โดยที่ทรงรับการตรวจรักษาพระอาการประชวร พระอามาสัย (กระเพาะอาหาร) อักเสบ และตับอ่อนอักเสบ อันเกิดจากการแพ้ภูมิต้านทานตนเอง หรือ เอสแอลอี มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการตรวจรักษาได้ถวายการตรวจพระโลหิต พบว่าพบค่าสารบ่งชี้โอกาสเกิดโรคมะเร็งค่อนข้างสูงกว่าระดับปรกติ และถวายการส่องกล้องพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 พบติ่งเนื้องอก 7 ติ่ง คณะแพทย์ฯ ได้ตัดติ่งเนื้องอกออกทั้งหมด เพื่อตรวจวินิจฉัย และพบว่าเป็นเซลล์ชนิดที่อาจจะสามารถพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคต ดังที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ให้ทราบแล้วนั้น เนื่องจากหลังทรงรับการตรวจส่องกล่องมีพระอาการอ่อนเพลียมาก คณะแพทย์จึงกราบทูลขอพระราชทานให้ประทับ ณ โรงพยาบาล เพื่อทรงรับการถวายการรักษาพยาบาลด้วยพระโอสถ และสารละลายทางหลอดพระโลหิต และการติดตามพระอาการโดยใกล้ชิดมาระยะหนึ่ง

บัดนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการดีขึ้นในระดับหนึ่ง และพระอาการทั่วไปมีความปลอดภัยเพียงพอ คณะแพทย์จึงมีความเห็นร่วมกันให้สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลได้ โดยขอพระราชทานพระอนุญาตตรวจติดตามพระอาการอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จะได้แจ้งให้รับทราบเป็นระยะในภายหลัง จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
      
สำนักพระราชวัง
6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558


กลับขึ้นด้านบน