"ตลาดไท" ต้นแบบตลาดสีขาวปลอดแรงงานข้ามชาติผิดกฏหมาย

"ตลาดไท" ต้นแบบตลาดสีขาวปลอดแรงงานข้ามชาติผิดกฏหมาย

"ตลาดไท" ต้นแบบตลาดสีขาวปลอดแรงงานข้ามชาติผิดกฏหมาย

รูปข่าว : "ตลาดไท" ต้นแบบตลาดสีขาวปลอดแรงงานข้ามชาติผิดกฏหมาย

ตลาดไทเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานมากกว่า 5,000 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมายและมีระบบการจัดการที่ดี จนจังหวัดปทุมธานีเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน