เครือข่ายองค์กรสตรีเรียกร้องรัฐบาลเพิ่มสิทธิลาคลอดให้แรงงานหญิงจาก 90 วันเป็น 120 วัน

เครือข่ายองค์กรสตรีเรียกร้องรัฐบาลเพิ่มสิทธิลาคลอดให้แรงงานหญิงจาก 90 วันเป็น 120 วัน

เครือข่ายองค์กรสตรีเรียกร้องรัฐบาลเพิ่มสิทธิลาคลอดให้แรงงานหญิงจาก 90 วันเป็น 120 วัน

รูปข่าว : เครือข่ายองค์กรสตรีเรียกร้องรัฐบาลเพิ่มสิทธิลาคลอดให้แรงงานหญิงจาก 90 วันเป็น 120 วัน

เครือข่ายองค์กรสตรีเรียกร้องรัฐบาลเพิ่มสิทธิลาคลอดให้แรงงานหญิงจาก 90 วันเป็น 120 วัน เครือข่ายองค์กรสตรีและกลุ่มแรงงานหญิงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2541 เสนอขยายเวลาให้แรงงานหญิง ลาคลอดจาก 90 วัน เป็น 120 วัน เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมกับการทำงาน และมีเวลาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น เตรียมหารือปลัดกระทรวงแรงงาน 10 พ.ย.นี้

วันนี้(9 พ.ย.2558) นายจะเด็จ เชาวน์วิไล  ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ระบุว่า ควรมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิการลาคลอดที่ใช้มานานกว่า 22 ปี เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ปรับแก้ขยายเวลาให้แรงงานหญิงลาคลอดได้นานขึ้น โดยเสนอรัฐบาลขยายเวลาให้แรงงานหญิงลาคลอดบุตรจาก 90 วัน เป็น 120 วัน เนื่องจากระยะเวลาเพียง 90 วัน ไม่เพียงพอกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังคลอดที่ต้องกลับมาใช้แรงงานรวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังทำได้ไม่เต็มที่ หากปรับให้สามารถลาคลอดเป็น 120 วัน จะทำให้แรงงานมีเวลาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น ทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง

ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ยังกล่าวเพิ่มอีกว่า ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจากค่าคลอดบุตร 13,000 บาท เป็น 18,000 บาท ต่อครั้ง รวมทั้งเพิ่มเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจาก 90 วัน เป็น 120 วัน ครอบคลุมแรงงานหญิงทุกกลุ่มทุกอาชีพรวมถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ โดยหลังจากนี้เครือข่ายแรงงานจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ หลังจากนั้นในวันที่ 8 มี.ค. 2559 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล จะยื่นข้อเรียกร้องนี้เสนอต่อรัฐบาลอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน