ครม.ยังไม่ยุบ TK Park-TCDC ประเมินการทำงาน-ความคุ้มค่าอีก 3-6 เดือน

ครม.ยังไม่ยุบ TK Park-TCDC ประเมินการทำงาน-ความคุ้มค่าอีก 3-6 เดือน

ครม.ยังไม่ยุบ TK Park-TCDC ประเมินการทำงาน-ความคุ้มค่าอีก 3-6 เดือน

รูปข่าว : ครม.ยังไม่ยุบ TK Park-TCDC ประเมินการทำงาน-ความคุ้มค่าอีก 3-6 เดือน

ครม.ยังไม่ยุบ TK Park-TCDC ประเมินการทำงาน-ความคุ้มค่าอีก 3-6 เดือน คณะรัฐมนตรียังไม่มีมติให้ยุบ 7 องค์กรมหาชน รวมถึงสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาหลักเกณฑ์และผลประเมินการดำเนินงานให้ชัดเจน

วันนี้ (10 พ.ย.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปฏิเสธข่าวการยุบหน่วยงานองค์การมหาชน รวมไปถึงศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) โดยเป็นเพียงการประเมินการทำงานว่าตรงตามเจตนารมณ์การก่อตั้งหน่วยงานและคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ โดยจะใช้เวลาอีก 3-6 เดือน เพื่อพิจารณาการทำงานและปรับกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ก่อนที่จะมีการพิจารณสั่งยุบหรือยกเลิกในอนาคต

ส่วนผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ที่ประชุมอนุมัติขยายมาตรการรถเมล์และรถไฟฟรีออกไปอีก 6 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2558-30 เม.ย.2559 เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติขยายเวลาให้ใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลปัจจุบันออกไปอีก 1 ปี หรือร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร รวมทั้งเห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเหมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น โดยไม่ติดขัดกับกฏหมายผังเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนภาคเอกชน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องกฎหมายผังเมือง


กลับขึ้นด้านบน