มติ คกก.เสนอปรับแก้ข้อบังคับ สสส.-กำหนดคำนิยาม "สร้างเสริมสุขภาพ" ให้แคบลง

มติ คกก.เสนอปรับแก้ข้อบังคับ สสส.-กำหนดคำนิยาม "สร้างเสริมสุขภาพ" ให้แคบลง

มติ คกก.เสนอปรับแก้ข้อบังคับ สสส.-กำหนดคำนิยาม "สร้างเสริมสุขภาพ" ให้แคบลง

รูปข่าว : มติ คกก.เสนอปรับแก้ข้อบังคับ สสส.-กำหนดคำนิยาม "สร้างเสริมสุขภาพ" ให้แคบลง

มติ คกก.เสนอปรับแก้ข้อบังคับ สสส.-กำหนดคำนิยาม คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการกองทุน สสส. มีมติเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปรับแก้ข้อบังคับ สสส.ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งคำนิยาม "สร้างเสริมสุขภาพ" ให้แคบลง

วันนี้ (10 พ.ย.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นประธานกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งนายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้น โดยมีมติเสนอปรับแก้ข้อบังคับกองทุน สสส.เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร และเห็นว่าควรกำหนดคำนิยาม "สร้างเสริมสุขภาพ" ให้แคบลง เพื่อให้การบริหารโครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพตามงบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี้คณะกรรมการยังเสนอมาตรการระยะเร่งด่วนให้ สสส.จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนพิจารณา เผยแพร่ทางสื่อ เช่น เว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นและตรวจสอบได้ง่าย ส่วนในระยะยาวอาจต้องมีการพัฒนากฎหมาย สสส.ต่อไป

หลังจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการกองทุน สสส. จะสรุปมติทั้งหมด เพื่อส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะส่งได้ภายในวันที่ 13 พ.ย.นี้


กลับขึ้นด้านบน