วิทยุการบินฯ เรียกร้องแจ้งปล่อยโคมลอยช่วงลอยกระทงป้องกันอันตรายต่อการบิน

วิทยุการบินฯ เรียกร้องแจ้งปล่อยโคมลอยช่วงลอยกระทงป้องกันอันตรายต่อการบิน

วิทยุการบินฯ เรียกร้องแจ้งปล่อยโคมลอยช่วงลอยกระทงป้องกันอันตรายต่อการบิน

รูปข่าว : วิทยุการบินฯ เรียกร้องแจ้งปล่อยโคมลอยช่วงลอยกระทงป้องกันอันตรายต่อการบิน

วิทยุการบินฯ เรียกร้องแจ้งปล่อยโคมลอยช่วงลอยกระทงป้องกันอันตรายต่อการบิน วิทยุการบินฯ เรียกร้องทุกภาคส่วนแจ้งการปล่อยโคมลอยและโคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่โดยรอบสนามบิน

 วันนี้ (10 พ.ย.2558) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ขอความร่วมมือหน่วยงานและทุกภาคส่วนในการปล่อยโคมลอยและโคมควันช่วงเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ที่กำหนด รวมถึงปล่อยโคมลอยและโคมควันในกรอบเวลา งดเว้นปล่อยโคมลอยและโคมควันในเขตพื้นที่ความปลอดภัยทางการบิน พื้นที่โดยรอบสนามบิน และแนวร่อนและเส้นทางขึ้น-ลงของอากาศยาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศของประชาชนและนักท่องเที่ยว

 
ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี หลายพื้นที่ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ซึ่งปี 2557 (ต.ค.-พ.ย.2557) จากสถิติการปล่อยโคมลอยและโคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทงทั่วประเทศมีการแจ้งการปล่อยฯ ตามขั้นตอน เพื่อประกาศแจ้งนักบิน (NOTAM) จำนวน 33,357 ลูก และสถิติการปล่อยโคมฯ ในพื้นที่ที่ไม่ได้แจ้งออกประกาศ NOTAM และได้รับแจ้งจากนักบินที่พบเห็นขณะนำเครื่องขึ้น-ลงของนักบินจำนวน 562 ลูก 
 
สำหรับพื้นที่การปล่อยโคมฯ สูงสุด คือ จ.เชียงใหม่ แจ้งปล่อยโคมฯ จำนวน 29,079 ลูก จ.เชียงราย แจ้งปล่อยโคมฯ จำนวน 3,518 ลูก และ จ.ลำปาง แจ้งปล่อยโคมฯ จำนวน 760 ลูก ตามลำดับ และช่วงเวลาดังกล่าวยังได้รับแจ้งการพบเห็นโคมลอยฯ โดยไม่มีการออกประกาศ NOTAM ในพื้นที่สนามบินสมุยจำนวน 444 ลูก ซึ่งการปล่อยโคมลอยและโคมควันในลักษณะที่ไม่มีการแจ้งข้อมูล หรือปล่อยในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเดินอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการบินและการให้บริการจราจรทางอากาศ และส่งผลต่อภาครวมทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ
 
สำหรับในปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.2558) มีการรายงานการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ซึ่งเป็นการปล่อยนอกเทศกาล จำนวน 1,608 ลูก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินอากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทง การปล่อยโคมลอยอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการบิน ถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะต้องหาแนวร่วมและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกำกับดูแลในการกำหนดพื้นที่โซนนิ่ง พื้นที่ควบคุม และเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบสนามบิน สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีสถิติการปล่อยโคมลอยเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ได้หารือร่วมกันจังหวัดกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมลอย โคมควัน ให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจส่งผลกับการบิน
 
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ที่ประสงค์ปล่อยโคมลอยและโคมควันใช้วัสดุ และรูปแบบที่เหมาะสมของโคมลอย โดยอ้างอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแจ้งการปล่อยโคมลอยและโคมควันมายัง วิทยุการบินฯ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุวัน เวลา สถานที่ จำนวนโคมที่จะปล่อย ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานในการปล่อยโคมลอย เพื่อที่จะได้แจ้งประกาศนักบิน (NOTAM) และเป็นข้อมูลให้สายการบินต่างๆ วางแผนการบินขึ้น-ลงสนามบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ สานต่อประเพณีวัฒธรรมอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป


กลับขึ้นด้านบน