ธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท รับจำนำข้าวในยุ้งฉาง

ธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท รับจำนำข้าวในยุ้งฉาง

ธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท รับจำนำข้าวในยุ้งฉาง

รูปข่าว : ธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท รับจำนำข้าวในยุ้งฉาง

ธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท รับจำนำข้าวในยุ้งฉาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เตรียมวงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท รับจำนำข้าวในยุ้งฉาง เฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ตันละ 12,900 - 13,500 บาท พร้อมออกมาตรการช่วยเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้ง

ปัญหาภัยแล้งและการงดทำนาทำให้คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เห็นชอบลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นหนี้จากการเพาะปลูกข้าวปีการผลิต 2558/2559 คนละไม่เกิน 80,000 บาท ระยะลดดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยแทน พร้อมปล่อยกู้ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค้าเพิ่มในการแปรรูปในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี วงเงิน 12,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส.ยังออกโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 โดยเกษตรกรนำข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกัน ภายใต้เงื่อนไขกำหนดคุณภาพข้าวของธนาคาร ก่อนรับเงินสินเชื่อไปใช้จ่ายหมุนเวียน วงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท

โดยข้าวที่จะนำเข้าโครงการต้องเป็นข้าวหอมมะลิหรือข้าวเหนียวที่ปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เกษตรกรจะได้รับ แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ ตันละ 12,900 - 13,500 บาท ข้าวเหนียวเมล็ดยาว ตันละ 11,300 บาท ข้าวเหนียวเมล็ดคละ 10,300 บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด

ทั้งนี้ หากเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางของตัวเองและรอขายในจังหวะข้าวออกสู่ตลาด ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปและสามารถรักษาคุณภาพข้าวได้ดี จะได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มอีกตันละ 1,000 บาท โดยโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2558 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559


กลับขึ้นด้านบน