กก.เคาะ 5 โครงการเข้า "พีพีพี ฟาสต์แท็รก" จับมือทำเอกสาร-ลัดขั้นตอนก่อนเปิดประมูล

กก.เคาะ 5 โครงการเข้า "พีพีพี ฟาสต์แท็รก" จับมือทำเอกสาร-ลัดขั้นตอนก่อนเปิดประมูล

กก.เคาะ 5 โครงการเข้า "พีพีพี ฟาสต์แท็รก" จับมือทำเอกสาร-ลัดขั้นตอนก่อนเปิดประมูล

รูปข่าว : กก.เคาะ 5 โครงการเข้า "พีพีพี ฟาสต์แท็รก" จับมือทำเอกสาร-ลัดขั้นตอนก่อนเปิดประมูล

กก.เคาะ 5 โครงการเข้า คณะกรรมการ PPP เคาะ 5 โครงการเข้า PPP Fast Track ก่อนเปิดประมูล 3.3 แสนล้านบาท ให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการ ขั้นตอนอีไอเอ เพื่อลัดขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเอกสารไปมาออกให้หมด

วันนี้ (11 พ.ย.2558) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ได้แก่

1.อนุมัติคัดเลือกโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ระยะแรก จำนวน 5 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 334,207 ล้านบาท คือ
1.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี มูลค่า 56,725 ล้านบาท
1.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มูลค่า 54,768 ล้านบาท
1.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ มูลค่า 82,494 ล้านบาท
1.4 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -นครราชสีมา มูลค่า 84,600 ล้านบาท
1.5 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มูลค่า 55,620 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะเป็นการลงทุนของรัฐในเรื่องงานโยธาและให้เอกชนเป็นผู้บริหารและบำรุงรักษาโครงการ

2.กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการภายใต้ PPP Fast Track ดังนี้ โครงการคาดการณ์กำหนดระยะเวลาตามมาตรการ PPP Fast Track เสนอ รมว. เจ้าสังกัด เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ เสนอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเอกสาร
การคัดเลือกเอกชน
1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี รมว. เห็นชอบแล้ว (กันยายน 2558) กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 พฤษภาคม 2559
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง
3.โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ รมว. เห็นชอบภายในธันวาคม 2558
4.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา รมว. เห็นชอบภายในธันวาคม 2558 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 พฤษภาคม 2559
5.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

3.มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หารือในรายละเอียดร่วมกับกระทรวงคมนาคม ในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง และสายกรุงเทพฯ-หัวหิน เพื่อให้พิจารณาความพร้อมในการเข้ามาตรการ PPP Fast Track ตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2558 ต่อไป

4.เห็นชอบแนวทางการกำกับติดตามโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ดังนี้
4.1 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด ร่วมจัดทำแผนการดำเนินโครงการในรายละเอียดตามมาตรการ PPP Fast Track รวมทั้งกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการ PPP ภายในวันที่ 30 พ.ย.2558
4.2 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความคืบหน้าตามแผนการดำเนินโครงการตามข้อ 4.1 พร้อมประเด็นปัญหา และอุปสรรคให้คณะกรรมการ PPP ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

5.รับทราบความคืบหน้าโครงการที่ได้นำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อพิจารณาตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา 2) โครงการการพัฒนาพื้นที่ 17 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชยนาวี (Maritime Business Center) 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และ4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความเห็นชอบโครงการทั้งหมดและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเดือนมีนาคม 2559

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการที่เข้าระบบ PPP Fast Track จะดำเนินการก่อนเปิดการประมูล โดยหน่วยงานที่กำกับดูแล จะเข้าไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ เพื่อพูดคุย ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการก่อนจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อลัดขั้นตอนการส่งเอกสารโครงการให้ตรวจสอบไปมา และเพื่อลดการศึกษาผลกระทบต่างๆ


กลับขึ้นด้านบน