เปิด 3 พื้นที่เสี่ยงภัยป่วยไข้เลือดออกสะสมมากที่สุดใน กทม.ปีนี้-สำนักอนามัย กทม.ระบุป่วยเพิ่มจากปี 57 เป็นเท่าตัว

เปิด 3 พื้นที่เสี่ยงภัยป่วยไข้เลือดออกสะสมมากที่สุดใน กทม.ปีนี้-สำนักอนามัย กทม.ระบุป่วยเพิ่มจากปี 57 เป็นเท่าตัว

เปิด 3 พื้นที่เสี่ยงภัยป่วยไข้เลือดออกสะสมมากที่สุดใน กทม.ปีนี้-สำนักอนามัย กทม.ระบุป่วยเพิ่มจากปี 57 เป็นเท่าตัว

รูปข่าว : เปิด 3 พื้นที่เสี่ยงภัยป่วยไข้เลือดออกสะสมมากที่สุดใน กทม.ปีนี้-สำนักอนามัย กทม.ระบุป่วยเพิ่มจากปี 57 เป็นเท่าตัว

 เปิด 3 พื้นที่เสี่ยงภัยป่วยไข้เลือดออกสะสมมากที่สุดใน กทม.ปีนี้-สำนักอนามัย กทม.ระบุป่วยเพิ่มจากปี 57 เป็นเท่าตัว สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ระบุ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขต กทม.สูงกว่าปี 57 เกือบเท่าตัว โดยมีกว่า 13,000 คน อัตราป่วยสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก อยู่ในเขตสะพานสูง-วัฒนา-สวนหลวง เฝ้าระวังเขตวังทองหลาง-ธนบุรี-ปทุมวัน ชี้พ่นควันไม่ช่วย ประชาชนต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

วันนี้ (13 พ.ย. 2558) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กทม. ปี 2558 ว่า พบการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยขณะนี้มีผู้ป่วย 13,000 คน อัตราผู้ป่วยสะสมสูงสุดอยู่ที่เขตสะพานสูง 476 คน ลำดับถัดมาคือเขตวัฒนา 438 คน และเขตสวนหลวง 428 คน ทั้งนี้ ในรอบ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. - 7 พ.ย. 2558 พบผู้ป่วยสูงสุดในเขตวังทองหลาง 239 คน ถัดมาคือเขตธนบุรี 188 คน และเขตปทุมวัน 143 คน

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รายงานเพิ่มว่า ไข้เลือดออกที่พบใน กทม. เป็นไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่ 1 แลสายพันธุ์ที่ 3 ส่วนสาเหตุที่มีการระบาดหนักเนื่องจากฝนตกทิ้งช่วง ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายมากขึ้น ขณะที่วงจรชีวิตของยุงสั้นลงเหลือเพียง 5-7 วัน แม้เจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นหมอกควันจะช่วยหยุดการเพาะพันธุ์ของยุงลาย แต่วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ผลดีที่สุด ประชาชนต้องหมั่นสังเกต สำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธฺุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดโรคทุกๆสัปดาห์
 


กลับขึ้นด้านบน