คลื่นความร้อนในอิตาลีกระทบธุรกิจเล่นสกีหิมะ

คลื่นความร้อนในอิตาลีกระทบธุรกิจเล่นสกีหิมะ

คลื่นความร้อนในอิตาลีกระทบธุรกิจเล่นสกีหิมะ

รูปข่าว : คลื่นความร้อนในอิตาลีกระทบธุรกิจเล่นสกีหิมะ

คลื่นความร้อนในอิตาลีกระทบธุรกิจเล่นสกีหิมะ ภาวะคลื่นความร้อนบริเวณเทือกเขาแอลป์ในประเทศอิตาลี ส่งผลให้ปี 2558 แทบไม่มีหิมะและส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเล่นสกีหิมะ

ภูเขาแมตเตอร์ฮอร์น เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 2,545 เมตรจะต้องขาวโพลนไปด้วยหิมะในช่วงนี้ แต่ปี 2558 แทบไม่มีหิมะให้เห็น เนื่องจากอุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียส สูงกว่าปกติ 10-12 องศาเซลเซียสและเมื่อขึ้นไปที่ระดับความสูง 3,500 เมตร อุณหภูมิอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าปกติ

ปรากฏการณ์นี้เป็นผลจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศอิตาลีและส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเล่นสกีหิมะ ซึ่งในปีนี้มีเพียงจุดเดียวที่มีหิมะมากพอที่จะเล่นสกีได้ นั่นคือ "เวนติน่า" ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเคอร์วิเนีย สโลฟ


กลับขึ้นด้านบน