9 องค์กรภาคประชาชน ค้านนำร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพเข้า ครม.ชี้เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์

9 องค์กรภาคประชาชน ค้านนำร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพเข้า ครม.ชี้เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์

9 องค์กรภาคประชาชน ค้านนำร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพเข้า ครม.ชี้เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์

รูปข่าว : 9 องค์กรภาคประชาชน ค้านนำร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพเข้า ครม.ชี้เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์

9 องค์กรภาคประชาชน ค้านนำร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพเข้า ครม.ชี้เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ องค์กรภาคประชาชน 9 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านการผลักดันร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ ชี้ร่างกฎหมายนี้จะส่งเสริมให้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO เชิงพาณิชย์ได้อย่างเสรี

วันนี้ (13 พ.ย.2558) เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น.องค์กรภาคประชาชน 8 องค์กร ได้รวมตัวบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพที่พวกเขามองว่าหากมีผลบังคับใช้จะมีการเปิดเสรีพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ทำให้บริษัทเมล็ดพันธุ์พืชสามารถปลูกพืช GMO ได้อย่างเสรีในประเทศไทย และไม่ต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการดัดแปลงพันธุกรรม เช่น การปนเปื้อนพันธุกรรมของเกษตรอินทรีย์ ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้ เพราะผู้บริโภคประเทศต่างๆ ในยุโรป ไม่ยอมรับพืช GMO นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์แพงขึ้น และไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเพื่อขยายพันธุ์เองได้

จากนั้นตัวแทนองค์กรภาคประชาชน 9 องค์กร ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสุขสวัสดิ์ สวัสดิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชนศูนย์บริการประชาชน โดยเรียกร้องให้หยุดการนำร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำร่างกฎหมายดังกล่าวไปจัดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน รวมถึงคัดค้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นเอเชีย -แปซิฟิก (TPP)


กลับขึ้นด้านบน