ผู้เชี่ยวชาญคาดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกใช้เวลาหลายปีก่อนนำมาทดลองในสัตว์

ผู้เชี่ยวชาญคาดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกใช้เวลาหลายปีก่อนนำมาทดลองในสัตว์

ผู้เชี่ยวชาญคาดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกใช้เวลาหลายปีก่อนนำมาทดลองในสัตว์

รูปข่าว : ผู้เชี่ยวชาญคาดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกใช้เวลาหลายปีก่อนนำมาทดลองในสัตว์

ผู้เชี่ยวชาญคาดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกใช้เวลาหลายปีก่อนนำมาทดลองในสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญไวรัสเดงกี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีจึงจะสามารถพัฒนาไปสู่การทดลองในสัตว์ได้ ซึ่งการรักษาไข้เลือดออกที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือการรักษาไปตามอาการ

วันนี้ (13 พ.ย.2558) ศ.ศุขธิดา อุบล ผู้เชี่ยวชาญไวรัสเดงกีจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันสำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งนักวิจัยกำลังพัฒนาวัคซีนชนิดพ่นทางจมูก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากไวรัสสายพันธุ์ที่ 3 ในเด็กว่า ขณะนี้พบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง และอยู่ในขั้นตอนภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีจึงจะสามารถพัฒนาไปสู่การทดลองในสัตว์ได้
 
ศ.ศุขธิดา กล่าวว่า ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจะมีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์นั้นๆ ไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือน ถึง 2 ปี หากผู้ป่วยติดเชื้อครั้งใหม่ จะมีภูมิต้านทานการข้ามสายพันธุ์สูง แต่หากติดเชื้อหลังจากช่วงนี้อาการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์จะรุนแรง


กลับขึ้นด้านบน