ในหลวง-ราชินี มีพระราชสาส์นแสดงความเสียใจไปยังประธานาธิบดีฝรั่งเศส กรณีก่อการร้ายกรุงปารีส

ในหลวง-ราชินี มีพระราชสาส์นแสดงความเสียใจไปยังประธานาธิบดีฝรั่งเศส กรณีก่อการร้ายกรุงปารีส

ในหลวง-ราชินี มีพระราชสาส์นแสดงความเสียใจไปยังประธานาธิบดีฝรั่งเศส กรณีก่อการร้ายกรุงปารีส

รูปข่าว : ในหลวง-ราชินี มีพระราชสาส์นแสดงความเสียใจไปยังประธานาธิบดีฝรั่งเศส กรณีก่อการร้ายกรุงปารีส

ในหลวง-ราชินี มีพระราชสาส์นแสดงความเสียใจไปยังประธานาธิบดีฝรั่งเศส กรณีก่อการร้ายกรุงปารีส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส แสดงความเสียใจต่อเหตุก่อการร้ายกรุงปารีส

วันนี้ (15 พ.ย. 2558) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นายฟรองซัว ออลองด์ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558 ดังนี้

ฯพณฯ ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส ข้าพเจ้าและพระราชินี เศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีส ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวฝรั่งเศส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงที่ไม่อาจทดแทนได้ในเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้

พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
 


กลับขึ้นด้านบน