รพ.รามาฯออกแถลงการณ์ฉบับที่ 8 อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤต-พบว่าการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ

รพ.รามาฯออกแถลงการณ์ฉบับที่ 8 อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤต-พบว่าการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ

รพ.รามาฯออกแถลงการณ์ฉบับที่ 8 อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤต-พบว่าการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ

รูปข่าว : รพ.รามาฯออกแถลงการณ์ฉบับที่ 8 อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤต-พบว่าการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ

รพ.รามาฯออกแถลงการณ์ฉบับที่ 8 อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤต-พบว่าการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ ร.พ.รามาฯแถลงอาการ"ปอ ทฤษฎี สหวงษ์" ฉบับที่ 8 แพทย์สงสัยผู้ป่วยติดเชื้อในปอด ขณะที่อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤต-พบหัวใจเต้นผิดจังหวะ

วันนี้(15 พ.ย.2558)โรงพยาบาลรามาธิบดีออกแถลงการณ์ฉบับที่ 8 เกี่ยวกับอาการป่วยไข้เลือดออกของนายทฤษฎี สหวงษ์ หรือ ปอ โดยระบุว่า ผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตพบหัวใจเต้นผิดจังหวะมากขึ้น จำเป็นต้องได้รับยาเพื่อควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ความดันเลือดต่ำเป็นระยะจำเป็นต้องได้รับยากระตุ้นความดันขนาดสูง สงสัยมีการติดเชื้อในปอดด้านขวา การทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันยังคงเดิม ขณะนี้ยังต้องใช้เครื่องฟอกไต เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ระบุว่าได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและไม่ตื่นตระหนกต่อปัญหาไข้เลือดออก เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จัดสิ่งแวดล้อมในเรียบร้อย โดยให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก หรือ วอร์รูม ดูแลตั้งแต่ระดับตำบลหมู่บ้านทำงานเชิงรุกทุกวัน และให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์พ่นหมอกควันให้พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และสุดท้ายให้สถานบริการสาธารณสุข เตรียมพร้อมด้านการรักษาและข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการของวอร์รูมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดให้ได้ผล


กลับขึ้นด้านบน