ปธ.กมธ.ยกร่างฯพอใจการอภิปรายร่าง รธน.

ปธ.กมธ.ยกร่างฯพอใจการอภิปรายร่าง รธน.

ปธ.กมธ.ยกร่างฯพอใจการอภิปรายร่าง รธน.

รูปข่าว : ปธ.กมธ.ยกร่างฯพอใจการอภิปรายร่าง รธน.

ปธ.กมธ.ยกร่างฯพอใจการอภิปรายร่าง รธน. สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เริ่มประชุมเพื่ออภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก เป็นวันที่ 4 แล้ว ขณะที่ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พอใจการอภิปรายในช่วง 3 วันที่ผ่านมา

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโน ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยก่อนการประชุม สปช.ว่า ทุกข้อความที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญยังสามารถปรับแก้ได้ ไม่มีการล็อกสเปก หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังการอภิปราย จากสมาชิก สปช.จะสรุปประเด็นข้อคิดเห็นอีกครั้ง โดยจะเชิญสมาชิก สปช.ที่ขอแก้ไขข้อความ มาชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างด้วย
 
นายบวรศักดิ์ กล่าวแสดงความพอใจภาพรวมของการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญตลอด 3 วันที่ผ่านมา ซึ่งได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจำนวนมาก และมีบรรยากาศการประชุมที่ดี ที่ควรเป็นแบบอย่างของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 
สำหรับการอภิปรายเสนอแนะ และขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิก สปช.วันนี้ (23เม.ย.2558) เริ่มขึ้นในเวลา 14.00 น. โดยยังคงอยู่ในภาคที่ 2 เรื่องผู้นำการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง โดยตามข้อตกลงของวิป สปช. ภาคที่ 2 นี้จะต้องแล้วเสร็จในคืนนี้ ก่อนการเปิดอภิปรายในภาคที่ 3 เรื่องนิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในวันพรุ่งนี้


กลับขึ้นด้านบน