คกก.สลากฯ เห็นชอบปรับลดเพดานสั่งจองสลากเหลือ 5 เล่ม

คกก.สลากฯ เห็นชอบปรับลดเพดานสั่งจองสลากเหลือ 5 เล่ม

คกก.สลากฯ เห็นชอบปรับลดเพดานสั่งจองสลากเหลือ 5 เล่ม

รูปข่าว : คกก.สลากฯ เห็นชอบปรับลดเพดานสั่งจองสลากเหลือ 5 เล่ม

คกก.สลากฯ เห็นชอบปรับลดเพดานสั่งจองสลากเหลือ 5 เล่ม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปรับลดการสั่งซื้อสั่งจองสลากฯ เหลือคนละ 5 เล่ม จากเดิมที่กำหนดไว้ 15 เล่ม โดยระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาการกดราคาขายส่งจากยี่ปั๊วและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสลากให้กับผู้ค้ารายย่อยจาก 15,000 คนเป็น 50,000 คน

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนเล่มในการสั่งซื้อสั่งจองสลากฯล่วงหน้า ตั้งแต่รอบการสั่งซื้อในวันที่ 18 พ.ย.2558 จากเดิมกำหนดเพดานไว้ 15 เล่ม เหลือเพียง 5 เล่ม เพื่อกระจายสลากให้กับผู้ค้ารายย่อยอย่างทั่วถึง โดยการปรับลดเพดานเหลือคนละ 5 เล่ม คณะกรรมการสลากฯเชื่อว่าจะทำให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าระบบการสั่งซื้อ สั่งจองสลากล่วงหน้า ทั้งหมดประมาณ 50,000 คน จากประชาชนที่ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 100,000 คน

สำหรับการสั่งซื้อในวันที่ 18 พฤ.ย.2558 สำหรับออกรางวัลงวดวันที่ 1 ธ.ค.2558 จะเปิดให้ซื้อประมาณ 19,000 เล่ม ส่วนการสั่งจองล่วงหน้า รางวัลงวดวันที่ 17 ธ.ค.2558 จะเปิดให้ซื้อประมาณ 41.8 ล้านฉบับ หรือ 20.9 ล้านคู่  จากเดิม 26 ล้านฉบับ หรือคิดเป็น 13 ล้านคู่ โดยสลากฯที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่คณะกรรมการสลากฯ ได้ยกเลิกโควตากับนิติบุคคลทั้งหมด รวมทั้งองค์กรหรือมูลนิธิต่างๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้พิการ ทำให้มีสลากในการสั่งซื้อสั่งจองมากขึ้น

พลต.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เชื่อว่าเมื่อผู้ค้ารายย่อยสามารถสั่งซื้อสั่งจองสลากล่วงหน้าได้มากขึ้นจะทำให้ลดปัญหาการการซื้อต่อจากยี่ปั๊วและทำให้ราคาขายส่งปรับลดลงไปด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสลากฯ และตำรวจจะร่วมกันกวดขันมากขึ้นเพื่อป้องกันขายสลากเกินราคา

นอกจากการปรับจำนวนสั่งซื้อสั่งจอง สำนักงานสลากฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนจำนวนวันในรอบการซื้อสั่งจองล่วงหน้าด้วยการลดวันในการทำรายการเหลือ 3 วัน จากเดิม 5 วัน ตั้งแต่รอบวันที่ 3 ธ.ค.2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการทำรายการที่ปัจจุบันทำธุรกรรมเพียง 1 วันเท่านั้น รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนวันเบิกสลาก โดยให้เบิกได้ตั้งแต่วันออกรางวัลและหลังวันออกสลากอีก 4 วัน รวม 5 วัน ตั้งแต่การจองล่วงหน้าของงวดวันที่ 30 ธ.ค.2558 เพื่อลดโอกาสในการนำลอตเตอรี่ไปรวมชุด


กลับขึ้นด้านบน