"มีชัย" ปัดร่าง รธน.เพื่อพรรคการเมืองใด-ยอมรับไม่มีอิสระต้องฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย

"มีชัย" ปัดร่าง รธน.เพื่อพรรคการเมืองใด-ยอมรับไม่มีอิสระต้องฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย

"มีชัย" ปัดร่าง รธน.เพื่อพรรคการเมืองใด-ยอมรับไม่มีอิสระต้องฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย

รูปข่าว : "มีชัย" ปัดร่าง รธน.เพื่อพรรคการเมืองใด-ยอมรับไม่มีอิสระต้องฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปฏิเสธเจตนาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพรรคการเมืองใด หรืออำนาจพิเศษของฝ่ายทหาร แต่ยอมรับ กรธ.ไม่ได้มีอิสระที่จะร่างรัฐธรรมนูญได้เอง แต่ต้องรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย รวมถึง คสช.ด้วย

วันนี้ (19 พ.ย.2558) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงข้อเสนอแนะในการร่างรัฐธรรมนูญ 10 ข้อของ คสช.ว่า ไม่มีข้อใดชี้ชัดสั่งการให้ กรธ.บัญญัติการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) เพียงแต่เห็นควรว่าร่างรัฐธรรมนูญต้องผูกโยงกับการแก้วิกฤต หรือข้อขัดแย้ง โดย กรธ.ไม่ได้อิสระในการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะต้องฟังทุกความเห็นจากทุกฝ่าย รวมถึงข้อเสนอของ คสช.ที่ไม่ได้แตกต่างจากฝ่ายอื่น แม้จะรับฟัง แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามทุกข้อ โดยเฉพาะการใช้กำลังทหารเพื่อความมั่นคง และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของทหารในทุกด้าน
 
สำหรับ 10 ข้อเสนอของ คสช.ประกอบด้วย การเน้นย้ำให้บทบัญญัติชัดเจน โดยไม่ถูกตีความเป็นอื่น, ควรบัญญัติเฉพาะหลักการ, การแก้รัฐธรรมนูญต้องยืดหยุ่นได้ แต่ต้องมีแนวทางป้องกันการล้มล้างหรือแก้ไข โดยใช้กำลัง, ต้องมีกระบวนการตรวจสอบฝ่ายการเมือง รวมถึงต้องสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ และควรบัญญัติแนวทางแก้วิกฤติหรือสุญญากาศ, รับรองการใช้กำลังทหารโดยสุจริต, ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายทหารมีสิทธิเสรีภาพในทุกด้าน, ควรกำหนดวาระนายกรัฐมนตรี 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ และต้องบัญญัติค่านิยมในการต่อต้านและขจัดการทุจริต พร้อมบทลงโทษที่เฉียบขาด

 

กลับขึ้นด้านบน