สภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิต-เกล็ดเลือดด่วน รับมือไข้เลือดออกรุนแรงปี 58

สภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิต-เกล็ดเลือดด่วน รับมือไข้เลือดออกรุนแรงปี 58

สภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิต-เกล็ดเลือดด่วน รับมือไข้เลือดออกรุนแรงปี 58

รูปข่าว : สภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิต-เกล็ดเลือดด่วน รับมือไข้เลือดออกรุนแรงปี 58

สภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิต-เกล็ดเลือดด่วน รับมือไข้เลือดออกรุนแรงปี 58 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศขอรับบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือดเพิ่ม อย่างเร่งด่วน เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกปีนี้ (2558) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

วันนี้ (20 พ.ย. 2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในขณะนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคลังเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพราะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกส่วนหนึ่งมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะช็อค การรักษาจำเป็นต้องได้รับโลหิตและเกล็ดเลือดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางรายอาจใช้มากกว่า 10 ถุง

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า แต่ตลอดเดือน พ.ย. 2558 ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย สามารถบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ได้เพียงร้อยละ 30 และเกล็ดเลือดร้อยละ 70 ขณะที่ รายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกปี 2558 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 พบผู้ป่วยสะสมประมาณ 111,800 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 เท่า เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 ทางศูนย์บริการโลหิตขอรับบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือดเพิ่มอย่างเร่งด่วน
 


กลับขึ้นด้านบน