กรธ.จัดเวทีรับฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย

กรธ.จัดเวทีรับฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย

กรธ.จัดเวทีรับฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย

รูปข่าว : กรธ.จัดเวทีรับฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย

วันนี้ (22 พ.ย.2558) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ เวทีแรกในพื้นที่ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย โดยเชิญตัวแทนประชาชนและส่วนราชการเข้าร่วม 150 คน พร้อมแบ่งหัวข้อตามกรอบการร่างรัฐธรรม เพื่อจัดกลุ่มย่อยรับฟังตา

วันนี้ (22 พ.ย.2558) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ เวทีแรกในพื้นที่ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย โดยเชิญตัวแทนประชาชนและส่วนราชการเข้าร่วม 150 คน พร้อมแบ่งหัวข้อตามกรอบการร่างรัฐธรรม เพื่อจัดกลุ่มย่อยรับฟังตามประเด็น

 

 

กลับขึ้นด้านบน