"เนชั่น-นาว" ยื่นฟ้อง กสทช.เรียกค่าเสียหาย 2,962.7 ล้านบาท หลังแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลไม่คืบหน้า

"เนชั่น-นาว" ยื่นฟ้อง กสทช.เรียกค่าเสียหาย 2,962.7 ล้านบาท หลังแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลไม่คืบหน้า

"เนชั่น-นาว" ยื่นฟ้อง กสทช.เรียกค่าเสียหาย 2,962.7 ล้านบาท หลังแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลไม่คืบหน้า

รูปข่าว : "เนชั่น-นาว" ยื่นฟ้อง กสทช.เรียกค่าเสียหาย 2,962.7 ล้านบาท หลังแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลไม่คืบหน้า

กลุ่มผู้บริหารทีวีช่อง "เนชั่นชาแนล" และ "ช่องนาว" ยื่นฟ้องสำนักงาน กสทช.เพิ่ม หลังแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลไม่คืบหน้า โดยเรียกค่าเสียหาย 2,962.7 ล้านบาท

 วันนี้ (23 พ.ย.2558) กลุ่มผู้บริหารทีวีช่อง "เนชั่นชาแนล" และ "ช่องนาว" เดินทางมาศาลปกครองพร้อมทนายความ เพื่อยื่นฟ้องสำนักงาน กสทช. โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2558 กลุ่มทีวีดิจิทัลรวม 5 ช่องอันประกอบด้วยช่องวัน, พีพีทีวี, ไทยรัฐทีวี, จีเอ็มเอ็มชาแนล และไบรท์ทีวีได้ยื่นฟ้อง กสทช.กับพวกในข้อหาละเลยหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัล อันเป็นการกระทำละเมิดเพื่อเรียกค่าเสียหายจากสำนักงาน กสทช.เป็นจำนวนเงินรวม 9,550 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าวขอให้ กสทช.กับพวกหยุดการกระทำซ้ำและการกระทำต่อไป ซึ่งการละเมิดขอให้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดและศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนคุกคามทั้ง 2 ฝ่ายแล้วในวันที่ 3 ส.ค.2558 ซึ่ง กสทช.กับพวกรับที่จะไปดำเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้น รวมถึงรับจะไปดำเนินการเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง 3 ได้ดำเนินการใดใดอันเป็นการเยียวยาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้อย่างบรรลุผลตามที่ได้แถลงไว้ต่อศาลปกครอง ส่งผลให้ความเสียหายของกลุ่มทีวีดิจิทัลยังคงอยู่ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง 

 
ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 23 พ.ย.2558 กลุ่มทีวีดิจิทัลจึงมายื่นแก้ไขคำร้องเพื่อเรียกร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง หลังจากการยื่นคำร้อง ไปแล้วรวมกันประมาณวันละ 21 ล้านบาทไปจนกว่า กสทช.กับพวก จะหยุดละเลยหน้าที่อันเป็นการกระทำละเมิด 2 กลุ่มทีวีดิจิทัลและปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัลเสร็จสิ้นสมบูรณ์และพร้อมกันนั้นกลุ่มทีวีดิจิทัลได้ยื่นคำแถลงเสนอแนวทางมาตรการเยียวยาอื่นๆ ทั้งในส่วนของการกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีและการนำส่งเงินเข้ากองทุน กทปส. การปฏิบัติตามประกาศ must carry การสนับสนุนการจัดทำ TV rating โครงข่ายทีวีดิจิทัล และคูปองสนับสนุนประชาชน และประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมต่อศาล เพื่อขอให้ศาลได้โปรดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องร้องคดีทั้ง 3 ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายและกำหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายของผู้ฟ้องคดี
 
นอกจากนี้ เมื่อวานนี้ ทางกลุ่มเนชั่นได้ร่วมฟ้องร้องด้วยในนามผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลอีก 2 ราย คือเนชั่นทีวี และนาว 26 ซึ่งได้รับความเสียหายจากการละเลยหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัลเช่นเดียวกันโดยมีมูลค่าความเสียหายของทั้ง 2 ช่องรวม 2,962.7 ล้านบาท
 
สำหรับมูลค่าความเสียหายของทั้ง 2 ช่องแบ่งเป็น ช่อง Now26 เป็นเงิน 1,958.9 ล้านบาท และ NationTV เป็นเงิน 1,003.8 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน