กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางมาตรการรับมือภัยแล้งปี 59

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางมาตรการรับมือภัยแล้งปี 59

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางมาตรการรับมือภัยแล้งปี 59

รูปข่าว : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางมาตรการรับมือภัยแล้งปี 59

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางมาตรการรับมือภัยแล้งปี 59 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงเตรียมรับมือภัยแล้งในปี 2559 ด้วยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งเตือนให้ประชาชนระวังกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสแอบอ้างเรียกรับเงินจุดบ่อบาดาล หลังแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 4 เขื่อนหลัก มีปริมาณ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งน้อยกว่าทุกปี

วันนี้(24 พ.ย.2558) นายสุพจน์ เจิมสวัสดิ์พงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หลังจากได้ประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนที่สามารถจะพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำ สำรองในช่วงที่เกิดภาวะภัยแล้งในปี 2559 ทางกรมจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการ ในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อสร้างจุดน้ำบาดาลถาวร  จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาภัยแล้ง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาด้วยแหล่งน้ำบาดาลเป็นต้น ซึ่งทั้งหมดคาดว่าใช้งบประมาณ 3,400 ล้านบาท

ส่วนกรณีมีบุคคลแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารราชการว่าเป็นตัวแทนจากกระทรวงฯมารับเหมาขุดเจาะน้ำบาดาลกับประชาชน โดยจะขอมัดจำเงินค่าขุดเจาะล่วงหน้า นายสุพจน์ กล่าวยืนยันว่า แนวทางการทำงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ซึ่งหากประชาชนพบผู้แอบอ้างให้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่หรือสายตรงของกระทรวงฯได้ทันที


กลับขึ้นด้านบน