"บวรศักดิ์" ยันร่าง รธน.ยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

"บวรศักดิ์" ยันร่าง รธน.ยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

"บวรศักดิ์" ยันร่าง รธน.ยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

รูปข่าว : "บวรศักดิ์" ยันร่าง รธน.ยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยืนยันร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกยังสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ ขณะที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ยังคงอภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในภาคที่ 2 เรื่องผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในคืนวันนี้ (23 เม.ย.2558)

วันนี้ (23 เม.ย.2558) ที่รัฐสภา การอภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในภาคที่ 2 เรื่องผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองตลอดทั้งวันครอบคลุมทุกหมวดใน 7 หมวด โดยล่าสุดนายนิรันดร์ พันธกิจ อภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบโอเพนลิสต์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผู้สมัครในบัญชีรายชื่อได้เพื่อจัดลำดับตามความนิยมว่าอาจส่งผลให้เกิดปัญหาภายในพรรคการเมืองที่ต้องแข่งขันกันเอง พร้อมกันนั้นก็ท้วงติงที่มาและอำนาจของวุฒิสภาแบบสรรหา เพราะเชื่อว่าไม่มีความชอบธรรมโดยเฉพาะอำนาจในการถอดถอน

ขณะที่นายชัย ชิดชอบ อภิปรายเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไตร่ตรองให้รอบด้านกรณีเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งได้ เพราะเพียงแค่พรรคการเมืองนั้นการจัดการเลือกตั้งยังไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างครอบคลุมต่อกรณีปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง พร้อมกันนั้นยังแสดงความกังวลหากกลุ่มการเมืองหมายถึงกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งอาจนำมาซึ่งความวุ่นวายให้กับประเทศ  ซึ่งอาจถึงขั้น "ล่มสลายหรือล่มจมได้"

ด้านนายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันหลักการของระบบบัญชีรายชื่อแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนจัดลำดับบัญชีรายชื่อตามคะแนนนิยมแทนที่แบบเดิมที่จัดโดยหัวหน้าหรือนายทุนพรรคการเมืองที่ถือว่าเป็นการคืนสิทธิ์ให้ประชาชน

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นายบวรศักดิ์ ยังให้สัมภาษณ์ยอมรับบรรยากาศการอภิปรายของสมาชิก สปช. ตลอด 3 วันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและยึดเหตุผลในการอภิปราย พร้อมแสดงความพอใจต่อเนื้อหาสาระการอภิปรายของสมาชิก สปช. โดยย้ำว่าจะรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาทบทวนเนื้อหา และชี้แจงว่าทุกข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญร่างแรกนั้นสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้
 
ทั้งนี้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมแจกเอกสารร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 1 แสนเล่ม เพื่อให้ประชาชนไปศึกษารายละเอียดและจัดเวทีเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญทั่วประเทศไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พร้อมจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วย


กลับขึ้นด้านบน