"ไทยพีบีเอส" คว้า 3 รางวัลข่าว-สารคดีเด็ก เด็กขายพวงมาลัย-นร.อาเซียน-เด็กไทยฟันดี

"ไทยพีบีเอส" คว้า 3 รางวัลข่าว-สารคดีเด็ก เด็กขายพวงมาลัย-นร.อาเซียน-เด็กไทยฟันดี

"ไทยพีบีเอส" คว้า 3 รางวัลข่าว-สารคดีเด็ก เด็กขายพวงมาลัย-นร.อาเซียน-เด็กไทยฟันดี

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส" คว้า 3 รางวัลข่าว-สารคดีเด็ก เด็กขายพวงมาลัย-นร.อาเซียน-เด็กไทยฟันดี

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรับรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2558 จัดโดยสถาบันอิศรา ปีนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นถึง 3 รางวัล

เมื่อวานนี้ (24 พ.ย.) สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก เป็นปีที่ 10 เพื่อให้สื่อตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเด็ก และขยายการรับรู้เรื่องสิทธิเด็กออกไปสู่สังคม โดยจัดประกวดทั้งในประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ วิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ โทรทัศน์พลเมือง หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเสริมสิทธิเด็กในโรงเรียน ซึ่งปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภทจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นส่งเสริมสิทธิเด็ก ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง "เด็กขายพวงมาลัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ" จากรายการข่าว 9 โมง และผลงานเรื่อง "นักเรียนอาเซียน" จากรายการเปิดปม ซึ่งมีผลงานทีส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 31 ชิ้นงาน 15 สถานี สำหรับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา มีเพียงรางวัลรองชนะเลิศ จากสถานีโทรทัศน์ NOW 26 เรื่อง "พรมแดนชีวิต สิทธิ-สัญชาติ" ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ ผลงานเรื่อง "เด็กไทยฟันดี" โดยนายสุรพงษ์ เพื่อช่อ จากไทยพีบีเอส


กลับขึ้นด้านบน