ปภ.ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี

ปภ.ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี

ปภ.ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี

รูปข่าว : ปภ.ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี

ปภ.ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 80 จากจำนวนอุบัติเหตุทั้งหมดภายใน 5 ปี เนื่องในวันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวานนี้ (26 พ.ย.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เดินหน้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงร้อยละ 80 จากจำนวนอุบัติเหตุทั้งหมดภายใน 5 ปี เนื่องในวันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพราะประเทศไทยยังคงมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย จากทั้งหมด 193 ประเทศ โดยสาเหตุการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ไทยยังสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก มีผู้เสียชีวิตมากถึง 26.3 คนต่อประชากร 100,000 คน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี รัฐบาลจึงกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ สอดรับกับปฏิญญาบราซิลเลียนด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ทุกประเทศต้องลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ลดลงครึ่งหนึ่งของจำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด
 
องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ปี 2011 - 2020 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน แม้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ทศววรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเป็นปีที่ 5 แล้ว แต่จำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลง ส่งผลให้ภายใน 5 ปีนี้หลังจากนี้ รัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 เสาหลัก ตามที่องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าไว้


กลับขึ้นด้านบน