"วัดยานนาวา" วัดต้นแบบใช้พลังงานทดแทนด้วยโซลาเซลล์

"วัดยานนาวา" วัดต้นแบบใช้พลังงานทดแทนด้วยโซลาเซลล์

"วัดยานนาวา" วัดต้นแบบใช้พลังงานทดแทนด้วยโซลาเซลล์

รูปข่าว : "วัดยานนาวา" วัดต้นแบบใช้พลังงานทดแทนด้วยโซลาเซลล์

จากปัญหาปัจจุบันที่วัดหลายแห่งต้องแบกรับภาระค่าใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้ "วัดยานนาวา" กรุงเทพมหานคร หันมาประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในวัด ช่วยลดค่าใช้ไฟฟ้าลงได้ถึงเดือนละกว่า 20,000 บาท และถือเป็นวัดต้นแบบของการใช้พลังงานทางเลือก

วัดยานนาวา วัดแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้งไว้บนอาคารของวัดจำนวน 96 แผง เป็นระบบโซล่าเซลล์แบบ On Gric หรือระบบไฟกระแสตรง ทางเลือกด้านพลังงานที่วัดแห่งนี้ หวังเข้ามาทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ปัจจุบันใช้ในปริมาณสูง พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ จะนำเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ หรือ เครื่องแปลงไฟ เพื่อให้ได้ไฟกระแสสลับสำหรับการใช้งานไฟบ้านทั่วไป โดยใช้มิเตอร์วัดไฟเป็นตัววัดค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ก่อนส่งกระแสไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งานภายในอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ควบคู่กับไฟฟ้ากระแสหลักแม้งบประมาณลงทุนจะสูงกว่า 1,400,000 บาท

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี(พระผู้วางระบบ) ระบุว่า กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้วันละ 27 กิโลวัตต์ หรือ ประมาณ 120 หน่วย จะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน จากค่าไฟที่วัดต้องจ่ายเดือนละกว่า 300,000 บาท

พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ระบุว่า หวังให้วัดยานนาวาเป็นวัดต้นแบบลดการใช้พลังงาน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดรายจ่ายแก่ทางวัดได้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การขยายผลใช้พลังงานทดแทนไปยังสถานอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ การลดใช้พลังงานโดยหันมาใช้พลังงานทดแทนของวัดเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่ทางมหาเถรสมาคม ส่งเสริมให้วัดทั่วประเทศได้ใช้เป็นทางเลือกด้านพลังงาน แม้งบประมาณลงทุนการทำระบบโซล่าเซลล์จะค่อนข้างสูง แต่พระพรหมวชิรญาณ มั่นใจว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การขยายผลใช้พลังงานทดแทนไปยังสถานที่สำคัญสถานที่ราชการในระยะยาว


กลับขึ้นด้านบน