"คลินิกสถาปัตย์บำบัด" ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

"คลินิกสถาปัตย์บำบัด" ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

"คลินิกสถาปัตย์บำบัด" ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

รูปข่าว : "คลินิกสถาปัตย์บำบัด" ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

หนึ่งในปัจจัยปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยและผู้สูงอายุเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ที่อาจทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บซ้ำ หรือเป็นอุปสรรคในการรักษา คลินิกสถาปัตย์บำบัด โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกและปลอดภัย

กว่า 1 ปีแล้ว ที่ขาทั้ง 2 ข้าง ของนายภาณุพงศ์ ปิ่นแก้ว เคลื่อนไหวไม่ได้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ทุก ๆ วัน ตาของภาณุพงศ์ จะอุ้มเขาลงจากชั้น 2 ของบ้าน เพื่ออาบน้ำ และฝึกเดิน การใช้ชีวิตประจำวันของตาหลานสะดวกขึ้น หลังคลินิกสถาปัตย์บำบัด โรงพยาบาลรามาธิบดี แนะนำให้ทำบันไดใหม่ ลดความลาดชัน และหน้ากว้างขึ้น และในอนาคตผู้ป่วยสามารถนั่งถัดจากบันไดได้ด้วยตัวเอง

คลินิกสถาปัตย์บำบัดนำหลักการออกแบบมาผสมผสานกับการแพทย์ และกายภาพบำบัด เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ และผู้สูงอายุ เช่น การติดตั้งราวจับกับเตียงนอน เพื่อให้ผู้ป่วยพยุงตัวเองได้ หรือ การทำพื้นลาดเอียง สำหรับผู้ป่วยผู้พิการที่ใช้วีลแชร์

ในการออกแบบเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย สถาปนิกจะพิจารณาความสามารถด้านร่างกาย และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ใช้ต้นทุนต่ำ และเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยงาม

คลินิกสถาปัตย์บำบัด โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และญาติผู้ดูแล ติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่แผนกออร์โธปิดิกส์ ซึ่งสถาปนิก แพทย์ และนักกายภาพบำบัด จะให้คำปรึกษา และออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีทุนเพียงพอ สำหรับปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัย กองทุนคลินิกสถาปัตย์บำบัด มูลนิธิรามาธิบดี จะสนับสนุน โดยพิจารณาเป็นรายกรณี เกือบ 2 ปีของการก่อตั้ง คลินิกสถาปัตย์บำบัด ช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้ว 3 ราย ให้คำปรึกษามากกว่า 40 ราย ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วย และส่งเสริมการรักษา การกายภาพบำบัดของแพทย์อีกทางหนึ่ง


กลับขึ้นด้านบน