สภากาชาดไทยนำศิลปิน-ดาราติด "ริบบิ้นสีแดง" ให้ ครม.รณรงค์วันเอดส์โลก

สภากาชาดไทยนำศิลปิน-ดาราติด "ริบบิ้นสีแดง" ให้ ครม.รณรงค์วันเอดส์โลก

สภากาชาดไทยนำศิลปิน-ดาราติด "ริบบิ้นสีแดง" ให้ ครม.รณรงค์วันเอดส์โลก

รูปข่าว : สภากาชาดไทยนำศิลปิน-ดาราติด "ริบบิ้นสีแดง" ให้ ครม.รณรงค์วันเอดส์โลก

สภากาชาดไทยนำศิลปิน-ดาราติด ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยนำศิลปินและดาราติดเข็มกลัด ริบบิ้นสีแดง สัญลักษณ์วันเอดส์โลก ให้กับคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรณรงค์วันเอดส์โลกประจำปี 2558 ขณะที่การประชุม ครม.วันนี้ (1 ธ.ค.2558) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาและรับทราบการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

วันนี้ (1 ธ.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีตัวแทนจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยนำศิลปินและดาราติดเข็มกลัด ริบบิ้นสีแดง สัญลักษณ์วันเอดส์โลก ให้กับคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรณรงค์วันเอดส์โลกประจำปี 2558 
 
ขณะที่การประชุม ครม. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21ที่ประเทศฝรั่งเศส และจะเดินทางกลับในเช้าวันพรุ่งนี้
 
ส่วนวาระการพิจารณามีดังนี้ กระทรวงคมนาคมรายงานแผนปฏิบัติการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 20 โครงการมูลค่า 1,700,000 ล้านบาท ซึ่งเลือกมาจากแผนยุทธศาสตร์การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปี 2558-2565 โดย 20 โครงการจะสามารถผ่าน 3 ขั้นตอนสำคัญภายในปี 2559 คือการอนุมัติ ประกวดราคา และเริ่มลงทุน ส่วนโครงการอื่นๆ ที่มีขั้นตอนสำคัญที่อาจจะเลยปี 2560 จะส่งต่อรัฐบาลต่อไป 
 
ทั้งนี้ โครงการลงทุนที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและได้ส่งแผนงานไปยังคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) แล้ว คือ 1. รถไฟฟ้าสายสีชมพู 56,000 ล้านบาท 2. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง วงเงิน 54,000 ล้านบาท
 
ขณะที่การช่วยเหลือเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ช่วงประสบภัยเดือน มี.ค.2557-เม.ย.2558 และการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราบขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2558/2559


กลับขึ้นด้านบน