ตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติขอรัฐชะลอร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติขอรัฐชะลอร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติขอรัฐชะลอร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพ

รูปข่าว : ตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติขอรัฐชะลอร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพ

 ตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติขอรัฐชะลอร่าง ก.ม.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติเรียกร้องรัฐบาลชะลอผลักดันร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเห็นว่าร่างกฎหมายมีช่องว่าง เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบด้านความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

วันนี้ (1 ธ.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวทีเสวนาหัวข้อ"วิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ..." ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดขึ้น เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจกลุ่มตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ทั่วประเทศ ที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ ร่างกฎหมายจีเอ็มโอ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีจุดยืนตรงกันคือคัดค้านการผลักดันร่างกฎหมายจีเอ็มโอเพราะเห็นว่า เนื้อหาในร่างกฎหมายฉบับนี้ ร่างขึ้นโดยปราศจากข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากพืชจีเอ็มโอ สาระสำคัญจึงไม่ได้คุ้มครอง ปกป้อง เกษตรกรรายย่อย และขัดต่อแนวทางที่มีความพยายามผลักดันเกษตรอินทรีย์

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ร่างกฎหมายจีเอ็มโอ มีช่องว่างหลายประเด็น เช่น การกำหนดคณะกรรมการความปลอดภัย 22 คน เพื่อกำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวแทนภาครัฐ และตัวแทนบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ โดยไม่เปิดโอกาสให้มีตัวแทนภาคการเกษตรเข้าไปมีบทบาทที่สำคัญคือไม่มีแนวทางปกป้องคุ้มครอง การปลดปล่อยพืช สัตว์ จีเอ็มโอ สู่สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยไม่ระบุความผิด ความรับผิดชอบ หากเกิดผลกระทบขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ต่อระบบชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และระบบเกษตรกรรมของไทยในอนาคต

วันนี้ (1 ธ.ค.2558) ตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะร่วมจัดทำข้อเสนอเร่งด่วน เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ชะลอการผลักดันร่างกฎหมายจีเอ็มโอ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผ่านร่างกฎหมาย ในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมขอให้พิจารณาแนวทางคัดค้านจากทั้ง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงพานิชย์ ที่ท้วงติงเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าจะกระทบต่อยุทธศาสตร์ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเกิดผลกระทบอย่างประเมินค่าไม่ได้ต่อความมั่นคงทางอาหารในทุกมิติ


กลับขึ้นด้านบน