สนช.ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ รธน.

สนช.ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ รธน.

สนช.ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ รธน.

รูปข่าว : สนช.ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ รธน.

สนช.ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ รธน. สนช.เปิดเวทีรับฟังความคิดจากประชาชน ต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมและแนวทางการปฏิรูปประเทศ

วันนี้ (1 ธ.ค.2558) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า 2,000 คน ในจ.สงขลา ต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นการเปิดเวที 14 จังหวัดภาคใต้เวทีแรกใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนจากองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้ง ข้าราชการ สภาเกษตรกร สภาพลเมือง ภาคประชาชน เอกชน และสื่อมวลชน

ทั้งนี้ เวทีรับฟังความเห็นได้กำหนดกรอบแนวคิด ทั้งด้าน สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนที่พึงปรารถนา วิธีการเลือกตั้งที่ใสสะอาดและเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม แนวทางการปฏิรูปประเทศที่พึงปรารถนา หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องหลักการสำคัญ การได้มาซึ่งผู้แทนราษฎร การมีส่วนร่วมในการบริหารชุมชน ทั้งนี้ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมฯ แสดงความคิดเห็นต่อตัวแทนของ สนช. ก่อนที่จะมีการนำเสนอสนช.ต่อไป


กลับขึ้นด้านบน