สนามบิน 6 แห่งเก็บค่าตรวจประวัติผู้โดยสาร 35 บาทต่อคน เริ่มวันนี้ (1 ธ.ค.)

สนามบิน 6 แห่งเก็บค่าตรวจประวัติผู้โดยสาร 35 บาทต่อคน เริ่มวันนี้ (1 ธ.ค.)

สนามบิน 6 แห่งเก็บค่าตรวจประวัติผู้โดยสาร 35 บาทต่อคน เริ่มวันนี้ (1 ธ.ค.)

รูปข่าว : สนามบิน 6 แห่งเก็บค่าตรวจประวัติผู้โดยสาร 35 บาทต่อคน เริ่มวันนี้ (1 ธ.ค.)

สนามบิน 6 แห่งเก็บค่าตรวจประวัติผู้โดยสาร 35 บาทต่อคน เริ่มวันนี้ (1 ธ.ค.) ตั้งแต่วันนี้ (1 ธ.ค.2558) เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบิน 6 แห่งของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ต้องจ่ายค่าตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้น 35 บาท เนื่องจาก ทอท.สั่งเก็บค่าตรวจประวัติผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

การตรวจประวัติผู้โดยสารล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยในสนามบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อันเนื่องมาจากภัยก่อการร้ายที่เพิ่มมากขึ้นและสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่อยู่ในภาวะอ่อนไหว

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ทอท. กล่าวว่า ไทยเป็นสมาชิกของ ICAO และต้องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผู้โดยสารระดับสากลจึงจำเป็นต้องเก็บค่าตรวจประวัติผู้โดยสารล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้บริการสนามบิน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยการเก็บค่าตรวจประวัตินี้จะรวมกับตั๋วโดยสารในอัตราคนละ 35 บาท

ระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าเป็นระบบเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลล่วงหน้าระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และหน่วยงานความมั่นคงของแต่ละประเทศเพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารคนใดเดินทางผ่านเครื่องบิน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารปกติ เพราะผ่านการตรวจสอบประวัติล่วงหน้าแล้ว
 


กลับขึ้นด้านบน