ใช้งานระบบตรวจสอบ-คัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าวันแรก พบ ผดส.อยู่ในข่ายเฝ้าระวังกว่า 200 คน

ใช้งานระบบตรวจสอบ-คัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าวันแรก พบ ผดส.อยู่ในข่ายเฝ้าระวังกว่า 200 คน

ใช้งานระบบตรวจสอบ-คัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าวันแรก พบ ผดส.อยู่ในข่ายเฝ้าระวังกว่า 200 คน

รูปข่าว : ใช้งานระบบตรวจสอบ-คัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าวันแรก พบ ผดส.อยู่ในข่ายเฝ้าระวังกว่า 200 คน

ใช้งานระบบตรวจสอบ-คัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าวันแรก พบ ผดส.อยู่ในข่ายเฝ้าระวังกว่า 200 คน วันแรก ทอท.ใช้ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าในท่าอากาศยานในสังกัด 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่ถูกขึ้นบัญชีห้ามเดินทางเข้าออกประเทศ ตม.เผยมีรายชื่อผู้โดยสารเข้าข่ายเฝ้าระวังกว่า 200 คน

วันนี้ (1 ธ.ค.2558)  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) เริ่มใช้ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าหรือ APPS เป็นวันแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยในสนามบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)  โดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจะเก็บค่าธรรมเนียมระบบดังกล่าวคนละ 35 บาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบินและเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2558 เป็นต้นไป

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย เชื่อว่าระบบนี้จะส่งผลดีต่อการประเมินมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพราะการคัดกรองบุคคลผ่านเข้าออกผ่านระบบฐานข้อมูลอยู่ในคำแนะนำของ ICAO ที่ระบุให้ทุกประเทศควรมี  ขณะที่ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบุว่าระบบนี้จะช่วยให้การทำงานของ ตม.สะดวกขึ้น โดยตั้งแต่เปิดระบบเที่ยงคืนของวันที่ 30 พ.ย.ถึงเที่ยงวันนี้ มีรายชื่อผู้โดยสารที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังกว่า 200 คน จากจำนวนผู้โดยสารประมาณ 30,000 คน

สำหรับระบบ APPS เป็นระบบรับส่งข้อมูลตามเวลาจริงโดยเมื่อผู้โดยสารเช็คอินจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลกลางของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ว่าเป็นผู้อยู่ในบัญชีผู้โดยสารต้องห้ามหรือไม่ และจะตอบกลับทันทีว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกประเทศ เป็นนิยมใช้ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ เมียนมา และมาเลเซีย เป็นต้น


กลับขึ้นด้านบน