ศธ.สั่งศึกษาข้อดี-ข้อเสียระบบเรียนตกซ้ำชั้น ก่อนนำมาใช้ใหม่

ศธ.สั่งศึกษาข้อดี-ข้อเสียระบบเรียนตกซ้ำชั้น ก่อนนำมาใช้ใหม่

ศธ.สั่งศึกษาข้อดี-ข้อเสียระบบเรียนตกซ้ำชั้น ก่อนนำมาใช้ใหม่

รูปข่าว : ศธ.สั่งศึกษาข้อดี-ข้อเสียระบบเรียนตกซ้ำชั้น ก่อนนำมาใช้ใหม่

ศธ.สั่งศึกษาข้อดี-ข้อเสียระบบเรียนตกซ้ำชั้น ก่อนนำมาใช้ใหม่ กระทรวงศึกษาธิการสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาข้อดี-ข้อเสียของระบบการเรียนตก-ซ้ำชั้น ให้นำมากลับมาใช้ใหม่ โดยเชื่อว่าหากนำกลับมาใช้อีก จะทำให้คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยพัฒนาขึ้น

วันนี้ (3 ธ.ค.2558) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ของการสอบตกซ้ำชั้น หลังพบว่าปัจจุบันคุณภาพของเด็กไทยมีปัญหาเมื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ที่พบว่ายังอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง ซึ่งเมื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปก็พบว่ามีปัญหาในการเรียนร่วมกับเพื่อนในห้อง หรือเมื่อมาเรียนต่อในสายอาชีพ ก็ไม่สามารถที่จะเรียนทางวิชาชีพได้เลย

ขณะเดียวกันเมื่อเด็กสอบไม่ผ่านก็ใช้วิธีสอบซ่อมรายวิชานั้นซึ่งพบว่ามาตรฐานการซ่อมของครูแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน โดยครูบางคนใช้วิธีการซ่อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นควรให้ สพฐ .ดำเนินการศึกษาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันได้สั่งให้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่นักเรียนชอบเรียนกวดวิชาหรือเรียนเสริมพิเศษนอกห้องเรียน และจะลดปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรด้วย


กลับขึ้นด้านบน