ส.ป.ก.ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน-ลดดอกเบี้ยช่วยภัยแล้ง

ส.ป.ก.ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน-ลดดอกเบี้ยช่วยภัยแล้ง

ส.ป.ก.ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน-ลดดอกเบี้ยช่วยภัยแล้ง

รูปข่าว : ส.ป.ก.ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน-ลดดอกเบี้ยช่วยภัยแล้ง

ส.ป.ก.ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน-ลดดอกเบี้ยช่วยภัยแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบมาตรการยกเว้นค่าเช่าที่ดินและลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. 1 ปี ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

วันนี้ (3 ธ.ค.2558) นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ว่า ขณะนี้ ส.ป.ก.เตรียมดำเนินการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน และลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดินฤดูแล้งปี 2558/2559 ให้เกษตรกรทั่วประเทศกว่า 500,000 ไร่ ในพื้นที่เขตปฎิรูปที่ดินของเอกชน หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบแผนช่วยเหลือเร่งด่วน ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี ให้เกษตรกรจำนวน 14,687 คน วงเงิน 28,100,000 บาท และจะลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดินจากร้อยละ 4 คงเหลืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ให้เกษตรกร 7,314 คน วงเงิน 19,100,000 ล้านบาท โดยคาดว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ 22,000 คน คิดเป็นเงิน 48,000,000 บาท

หลังจากนี้ ส.ป.ก. จะดำเนินการสรุปแผนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะเริ่มดำเนินการตามาตรการช่วยเหลือภัยแล้งได้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยว่าเข้าข่ายหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือหรือไม่  สามารถประสานงานไปยังสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อนการเกษตรจังหวัดได้ทุกพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน