ม.หอการค้าไทย คาดวันพ่อปีนี้เงินสะพัด 13,000 ล้านบาท-ลูกส่วนใหญ่พาพ่อไปกินข้าว

ม.หอการค้าไทย คาดวันพ่อปีนี้เงินสะพัด 13,000 ล้านบาท-ลูกส่วนใหญ่พาพ่อไปกินข้าว

ม.หอการค้าไทย คาดวันพ่อปีนี้เงินสะพัด 13,000 ล้านบาท-ลูกส่วนใหญ่พาพ่อไปกินข้าว

รูปข่าว : ม.หอการค้าไทย คาดวันพ่อปีนี้เงินสะพัด 13,000 ล้านบาท-ลูกส่วนใหญ่พาพ่อไปกินข้าว

ม.หอการค้าไทย คาดวันพ่อปีนี้เงินสะพัด 13,000 ล้านบาท-ลูกส่วนใหญ่พาพ่อไปกินข้าว ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่าวันพ่อปีนี้จะมีเงินสะพัดกว่า 13,000 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2557 ร้อยละ 6.23 ขณะที่ลูกส่วนใหญ่จะพาพ่อไปกินข้าว รองลงมาพาไปทำบุญ

วันนี้ (3 ธ.ค.2558) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมประชาชนเกี่ยวกับวันพ่อ โดยคาดว่า วันพ่อปีนี้จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 13,000 ล้านบาท ขยายตัวจากวันพ่อปี 2557 ร้อยละ 6.23 ขณะที่การทำกิจกรรมในปีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.2 ระบุว่าจะพาพ่อไปกินข้าว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,698 บาท ร้อยละ 63.2 จะพาพ่อไปทำบุญ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,876 บาท และร้อยละ 36.8 จะพาพ่อไปเที่ยวต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 8,659 บาท ส่วนการใช้จ่ายเพื่อซื้อของขวัญให้พ่อ พบว่าจะมีการให้เงิน/ทอง ใช้จ่ายเฉลี่ย 3,251 บาท ซื้อเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,034 บาท และซื้อเครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 901 บาท   

อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 45.60 ระบุว่า ปีนี้จะใช้จ่ายในวันพ่อปีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ราคาสินค้าแพงขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น และค่าครองชีพสูงขึ้น ขณะที่ร้อยละ 29.20 ระบุว่าจะใช้จ่ายลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี รายได้ลดลง มีหนี้เพิ่มขึ้น


กลับขึ้นด้านบน