"คมนาคม" ลงนามกรอบทำงานร่วมรถไฟไทย-จีน งบฯ ก่อสร้างพุ่งเกิน 5 แสนล้าน

"คมนาคม" ลงนามกรอบทำงานร่วมรถไฟไทย-จีน งบฯ ก่อสร้างพุ่งเกิน 5 แสนล้าน

"คมนาคม" ลงนามกรอบทำงานร่วมรถไฟไทย-จีน งบฯ ก่อสร้างพุ่งเกิน 5 แสนล้าน

รูปข่าว : "คมนาคม" ลงนามกรอบทำงานร่วมรถไฟไทย-จีน งบฯ ก่อสร้างพุ่งเกิน 5 แสนล้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามความร่วมมือรถไฟไทย-จีน แล้ว ขณะที่การก่อสร้างใช้งบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นจากแผนงานเดิมประมาณ 1 แสนล้านบาท จากการปรับแบบเพิ่มสถานีรถไฟใหม่

วันนี้ (3 ธ.ค.2558) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 9 ฝ่ายไทยนำโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยว เถา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน หัวหน้าคณะผู้แทนจีน ได้ลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนว่าด้วยความกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าที่ประชุมได้หารือเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ โดยในช่วงที่ 2 เส้นทางแก่งคอย-มาบตาพุด และช่วงที่ 4 เส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย คืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 50 ส่วนในช่วงที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย และช่วงที่ 3 เส้นทาง แก่งคอย-นครราชสีมา มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80 คาดว่าจะออกแบบได้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ และสามารถทยอยเสนอแบบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 เพื่อดำเนินการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2559

สำหรับงบประมาณการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากแผนงานเดิมประมาณ 1 แสนล้านบาท จากเดิมที่ประเมินว่าจะอยู่ในกรอบ 5 แสนล้านบาท นายอาคมระบุว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานีบ้านภาชีก่อสร้างเพิ่มจากแผนงานเดิม อย่างไรก็ตามได้มีการมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทบทวนต้นทุนการก่อสร้างอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการปรับลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง ทำให้วัสดุก่อสร้างบางรายการปรับลดลงตาม  ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ยังไม่ได้นำมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากไทยยังยืนยันว่าดอกเบี้ยเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ขณะที่ฝ่ายจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้สูงถึงร้อยละ 2.5 ซึ่งจะต้องนำมาทบทวนและหารือร่วมกันอีกครั้ง

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ยังได้ลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการเดินรถ (OCC) ที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการในวันที่ 19 ธันวาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน