วิตกธารน้ำแข็ง "เดอะ เกรท อเลิท์ซ" ละลาย หวั่นหมดในยุคปัจจุบัน-ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

วิตกธารน้ำแข็ง "เดอะ เกรท อเลิท์ซ" ละลาย หวั่นหมดในยุคปัจจุบัน-ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

วิตกธารน้ำแข็ง "เดอะ เกรท อเลิท์ซ" ละลาย หวั่นหมดในยุคปัจจุบัน-ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

รูปข่าว : วิตกธารน้ำแข็ง "เดอะ เกรท อเลิท์ซ" ละลาย หวั่นหมดในยุคปัจจุบัน-ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

วิตกธารน้ำแข็ง การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงปารีสของฝรั่งเศส มีขึ้นท่ามกลางความวิตกถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการละลายตัวของธารน้ำแข็งในยุโรป

วิกฤตธารน้ำแข็งในยุโรปละลายตัว สภาพปัจจุบันของธารน้ำแข็ง "เดอะ เกรท อเลิท์ซ" (The Great Aletsch) ซึ่งเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ที่น้ำแข็งกำลังเหือดหายไปอย่างรวดเร็ว และแม่น้ำน้ำแข็งบนธารน้ำแข็งแห่งนี้อาจหายไปเกือบทั้งหมด ในช่วงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

ธารน้ำแข็งเดอะ เกรท อเลิท์ซ ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของเทือกเขาแอลป์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากอวกาศ โดยธารน้ำแข็งแห่งนี้ เคยมีน้ำแข็งปกคลุมหนาถึง 900 เมตร แต่นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2413 ธารน้ำแข็งได้หดตัวลงถึง 3 กิโลเมตร ซึ่งการละลายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับธารน้ำแข็งอื่นๆ ทั่วโลก ส่งผลให้น้ำที่เกิดจากการละลายตัวของน้ำแข็งไหลลงสู่ทะเล ทำให้ระดับทะเลโลกเพิ่มสูงขึ้น


กลับขึ้นด้านบน