จี้ครม.ผ่านร่างพรบ.ปิโตรเลียมฯ-พรบ.ภาษีเงินได้ หวังลดนำเข้าน้ำมัน-เดินหน้าสำรวจรอบ 21

จี้ครม.ผ่านร่างพรบ.ปิโตรเลียมฯ-พรบ.ภาษีเงินได้ หวังลดนำเข้าน้ำมัน-เดินหน้าสำรวจรอบ 21

จี้ครม.ผ่านร่างพรบ.ปิโตรเลียมฯ-พรบ.ภาษีเงินได้ หวังลดนำเข้าน้ำมัน-เดินหน้าสำรวจรอบ 21

รูปข่าว : จี้ครม.ผ่านร่างพรบ.ปิโตรเลียมฯ-พรบ.ภาษีเงินได้ หวังลดนำเข้าน้ำมัน-เดินหน้าสำรวจรอบ 21

จี้ครม.ผ่านร่างพรบ.ปิโตรเลียมฯ-พรบ.ภาษีเงินได้ หวังลดนำเข้าน้ำมัน-เดินหน้าสำรวจรอบ 21 สัปดาห์หน้าคาดคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาร่างกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับ ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากตัวแทนภาคประชาชนบางกลุ่ม ขณะที่กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน แสดงจุดยืนสนับสนุนให้เดินหน้ากฎหมายเพื่อเปิดสำรวจปิโตรเลียมโดยเร็ว

วันนี้ (4 ธ.ค.) นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ธ.ค.นี้ คาดว่าจะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ....และ ร่างพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.... หลังจากได้ดำเนินการปรับปรุงข้อกังวลของหลายฝ่ายไปแล้ว ขณะที่กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน แถลงสนับสนุนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับ โดยทางกลุ่มเคารพการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร แม้จะไม่ได้เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างกฎหมายทั้งหมด โดยเฉพาะการใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต และระบุว่าหากมีฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ ก็สามารถคัดค้านผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ หรือ กระบวนการยุติธรรม แต่ไม่ใช่ออกมาเคลื่อนไหวกดดัน

นายพรายพล คุ้มทรัพย์ หนึ่งในแกนนำ กล่าวว่า มีการเสนอกฎหมายนี้ถึง 4 ร่าง คือ ของกระทรวงพลังงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) กรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย (คปก.) เนื้อหาหลายส่วนคล้ายกัน แต่ร่างกระทรวงพลังงานจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยสุด สิ่งสำคัญควรจะเร่งออกกฎหมายเพื่อเร่งเปิดสำรวจปิโตรเลียมรอบที่ 21 ให้เร็วที่สุด แม้ว่าราคาน้ำมันตกต่ำ แต่การสำรวจและกว่าจะผลิตได้ต้องใช้เวลา 10 ปี

นายศิริ จิริพงษ์พันธ์ แกนนำอีกคน กล่าวว่า การดำเนินการแก้ไขกฎหมายต้องไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน กฎหมายปิโตรเลียมปัจจุบันช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ และไทยสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้จากร้อยละ 90 เมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมา เหลือร้อยละ 57 มีเงินลงทุนในการสำรวจและผลิตถึง 2 ล้านล้านบาท มีรายได้ทางตรงกว่า 1,500,000 ล้านบาท ยังไม่รวมรายได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน