กมธ.ยกร่างฯเตรียมเชิญพรรคการเมืองให้ความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ มิ.ย.นี้

กมธ.ยกร่างฯเตรียมเชิญพรรคการเมืองให้ความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ มิ.ย.นี้

กมธ.ยกร่างฯเตรียมเชิญพรรคการเมืองให้ความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ มิ.ย.นี้

รูปข่าว : กมธ.ยกร่างฯเตรียมเชิญพรรคการเมืองให้ความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ มิ.ย.นี้

กมธ.ยกร่างฯเตรียมเชิญพรรคการเมืองให้ความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ มิ.ย.นี้ การอภิปรายแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้เป็นวันที่ 5 ของการอภิปรายแล้ว และยังคงอยู่ในการอภิปรายเนื้อหาว่า ด้วยเรื่องผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง ขณะที่ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมลงนามหนังสือเชิญหัวหน้าพรรคการเมือง เพื่อขอความเห็นต่อประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (28 เม.ย.2558) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษก คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมลงนามหนังสือเชิญหัวหน้าพรรคการเมือง เพื่อขอความเห็นต่อประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยจะแนบหนังสือขอความเห็นไปพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ที่ กมธ.ยกร่างฯพิจารณาแล้วเสร็จและขอให้ส่งความเห็นภายใน 1 เดือน โดย กมธ.ยกร่างฯจะสังเคราะห์ความเห็นของพรรคการเมืองประกอบกลับคำขอแก้ไขขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับแก้เนื้่อหาของร่างรัฐธรรมนูญในช่วง 60 วันสุดท้าย พร้อมย้ำว่าทุกข้อบัญญัติยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นหากเป็นความเห็นพ้องของทุกฝ่าย

"เมื่อเรายืนหยัดว่าเราจะรับฟังความเห็น โดยจะเชิญทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการขอแก้อย่างเป็นทางการมาพบในวันที่ 1-6 มิ.ย.นี้ โดยจะส่งหนังสือเชิญและร่างรัฐธรรมนูญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สนช. และพรรคการเมืองทุกพรรคให้ศึกษาและส่งข้อเสนอกับมาที่ กมธ.ยกร่างฯก็จะรับไว้พิจารณา" พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าว

พล.อ.เลิศรัตน์ ยังกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมหารือกับศูนย์ปรองดองเพื่อความสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ว่า ที่เสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป โดยเฉพาะประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยเห็นว่าเป็นการต่อรองของผู้เสียประโยชน์จากเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยระหว่างนี้อยู่ระหว่างการยกร่างและสามารถทบทวนเนื้อหาสาระ จึงขอให้ทุกฝ่ายรอบทสรุปหลังการจนกว่ายกร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จ ก่อนวิพากษ์วิจารณ์

ขณะที่การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ของสมาชิกสภาฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) วันที่ 5 ในวันนี้เนื้อหายังคงอยู่ในเนื้อหาภาค 2 ว่าด้วยเรื่องผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง ก่อนที่จะเข้าสู่ภาค 3 ว่าด้วยหลักนิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ


กลับขึ้นด้านบน