กสร.ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดกรณีพิเศษ 11 ธ.ค.นี้

กสร.ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดกรณีพิเศษ 11 ธ.ค.นี้

กสร.ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดกรณีพิเศษ 11 ธ.ค.นี้

รูปข่าว : กสร.ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดกรณีพิเศษ 11 ธ.ค.นี้

กสร.ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดกรณีพิเศษ 11 ธ.ค.นี้ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทำหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการแรงงานให้ลูกจ้างหยุดเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 11 ธ.ค.2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้กลับบ้านและเป็นการกระตุ้นเศษรฐกิจ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงนามหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการแรงงานประมาณ 300,000 แห่ง ให้ลูกจ้างหยุดเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 11 ธ.ค.2558 ซึ่งเป็นวันจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ" รวมทั้งวันที่ 10, 12 และ 13 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการ จึงขอความร่วมมือเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดยาวเพื่อกลับบ้าน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การออกหนังสือครั้งนี้เป็นเพียงการขอความร่วมมือ ไม่ได้มีสภาพบังคับ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานประกอบแต่ละแห่งว่าสามารถอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่


กลับขึ้นด้านบน