มูลนิธิชีววิถี-องค์กรเครือข่ายนัดรวมตัวค้านร่าง ก.ม.จีเอ็มโอ 9 ธ.ค.นี้

มูลนิธิชีววิถี-องค์กรเครือข่ายนัดรวมตัวค้านร่าง ก.ม.จีเอ็มโอ 9 ธ.ค.นี้

มูลนิธิชีววิถี-องค์กรเครือข่ายนัดรวมตัวค้านร่าง ก.ม.จีเอ็มโอ 9 ธ.ค.นี้

รูปข่าว : มูลนิธิชีววิถี-องค์กรเครือข่ายนัดรวมตัวค้านร่าง ก.ม.จีเอ็มโอ 9 ธ.ค.นี้

มูลนิธิชีววิถี-องค์กรเครือข่ายนัดรวมตัวค้านร่าง ก.ม.จีเอ็มโอ 9 ธ.ค.นี้ มูลนิธิชีววิถีและองค์กรเครือข่าย นัดร่วมตัวกันค้านร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือจีเอ็มโอ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 ธ.ค.2558 โดยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีตัวแทนของภาคประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบร่วมเป็นกรรมการ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขสั่ง อย.หามาตรการป้องกันผลกระทบจากพืชจีเอ็มโอ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ร่วมหารือกับภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการออกมาคัดค้านร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือร่างกฎหมายจีเอ็มโอ โดยเบื้องต้นสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปพิจารณาหามาตรการในเรื่องนี้ ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องใช้เวลาพิจารณา หากอ่านสาระดีๆทุกอย่างออกมาเพื่อปกป้องคนไทย แต่หากยังเห็นว่ามีข้อห่วงใยในเรื่องใดก็ให้เสนอความเห็นเพิ่มเติมได้ เพราะยังต้องพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า หากร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพอนุญาตให้นำเข้าหรือนำมาทำเป็นอาหาร ต้องติดฉลากให้ผู้บริโภคทราบและต้องมีระบบประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ทำมาจากพืชหรือสัตว์จีเอ็มโอก่อน มีการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารโดยออกเป็นกฎหมายประกอบ

ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุญาตให้ไทยนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดจีเอ็มโอบางสายพันธุ์เมื่อหลายปีก่อน ซึ่ง อย.ได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดให้ติดฉลากให้ชัดเจนว่าอาหารประเภทใดบ้างที่ทำมาจากพืชจีเอ็มโอ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศห้ามนำเข้าข้าวโพดบางสายพันธุ์ ดังนั้นต้องดูว่าร่างกฎหมายใหม่นี้จะอนุญาตสัตว์หรือพืชประเภทใดบ้าง

ส่วนมูลนิธิชีววิถีและองค์กรเครือข่ายเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมกันเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ พร้อมนำป้ายผ้า แผ่นกระดาษเขียนข้อความ "ค้าน พ.ร.บ.จีเอ็มโอ" "No GMO" เพื่อปกป้องสิทธิอธิปไตย-ความมั่นคงทางอาหาร ทางเลือกของผู้บริโภค พร้อมกันในวันที่ 9 ธ.ค.2558 ที่ทำเนียบรัฐบาลและศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยื่นหนังสือขอให้ชะลอร่างกฎหมายดังกล่าวและให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีตัวแทนของภาคประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ


กลับขึ้นด้านบน