คณะบุคคลส่งจดหมายเปิดผนึกร้องนายกฯ หยุดพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของ ก.พลังงาน ชี้ทำชาติเสียหาย

คณะบุคคลส่งจดหมายเปิดผนึกร้องนายกฯ หยุดพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของ ก.พลังงาน ชี้ทำชาติเสียหาย

คณะบุคคลส่งจดหมายเปิดผนึกร้องนายกฯ หยุดพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของ ก.พลังงาน ชี้ทำชาติเสียหาย

รูปข่าว : คณะบุคคลส่งจดหมายเปิดผนึกร้องนายกฯ หยุดพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของ ก.พลังงาน ชี้ทำชาติเสียหาย

คณะบุคคลส่งจดหมายเปิดผนึกร้องนายกฯ หยุดพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของ ก.พลังงาน ชี้ทำชาติเสียหาย คณะบุคคล โดย น.ต.ประสงค์-น.ส.รสนา นำยื่นจดหมายเปิดถึงนายกฯ ให้ยุติพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. ... และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ... ที่จะเข้า ครม.วันพรุ่งนี้ (8 ธ.ค. 2558) หลังพบกระทรวงพลังงานตุกติกไม่นำผลศึกษาของ กมธ.วิสามัญฯ สนช. มาปรับแก้ไขใน 50 มาตรา ชี้หากนำไปบังคับใช้ประเทศชาติเสียหาย

วันนี้ (7 ธ.ค. 2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะบุคคลประกอบด้วย น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ น.ส.รสนา โตสิตระกูล นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล และ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ร่วมแถลงจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2558 เรื่องขอให้ยุติการพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. ... และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ... ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงาน และขอให้ตั้งคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.... และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ...ตามผลการศึกษาของ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ผู้สื่อข่าวรายงานเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกความว่า นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณงามความดีแก่ประเทศ และประชาชนทั่วไป ต่างห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่ รมว.พลังงานจะนำ ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. ... และ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ... เสนอโดยกระทรวงพลังงานเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (8 ธ.ค. 2558) เพราะทางคณะบุคคลเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าว ไม่ได้แก้ไขปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ตามที่ กมธ.วิสามัญฯ ของ สนช. เสนอให้ปรับแก้กว่า 50 มาตรา

ทั้งนี้ ทางกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำร่างแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ... ตัดหน้าส่งเข้าที่ประชุม ครม.เมื่อเดือน เม.ย. 2558 โดยไม่รอรายงานผลการศึกษาของ กมธ.วิสามัญฯ จึงทำให้ร่าง พ.ร.บ. ที่กระทรวงพลังงานเสนอ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกามีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ขาดเนื้อหาสาคัญที่แตกต่างจากรายงานผลการศึกษาปัญหาของ พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ของ กมธ.วิสามัญฯ

ทางคณะบุคคลระบุว่า หากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าว และผ่านกระบวนการทางกฎหมายจนนำไปบังคับใช้ ให้เอกชนเข้ายื่นขอสิทธิเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเนื้อหาไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่แท้จริง ขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ได้ปรับปรุงจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชน และไม่ได้แก้ไขช่องโหว่ของกฎหมายเรื่องจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
 


กลับขึ้นด้านบน