ปรับปรุงหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นฉบับพกพา

ปรับปรุงหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นฉบับพกพา

ปรับปรุงหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นฉบับพกพา

รูปข่าว : ปรับปรุงหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นฉบับพกพา

ปรับปรุงหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นฉบับพกพา ก่อนสิ้นปีนี้กรมศิลปากรจะจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับเยาวชนฉบับพกพา ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมจากเล่มเดิมที่เปิดตัวไปในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 20 โดยครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ร่วมเสนอข้อคิดเห็นปรับปรุงเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 20 เป็นหนังสือที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับประชาชน แต่ในมุมมองของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เห็นว่าเนื้อหาต้องมีการปรับปรุง ขณะที่ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์มองว่าไม่ว่าหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจะใช่เป็นแบบเรียนหรือไม่ แต่เป้าหมายสำคัญคือการสื่อสารความรู้สึกรักชาติและสามัคคี ส่วนการสอนต้องเน้นที่วิธีการถ่ายทอด

ธราดล รานรินทร์ อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ กล่าวถึงหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า ตัวหนังสือในแง่ของเนื้อหาดี แต่ว่าในแง่ของการจูงใจอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นควรจะใช้หนังสือเป็นสื่อหนึ่งประกอบกับสื่ออื่นในการสอนประวัติศาสตร์มากกว่าจะได้ผลดีกว่า

"มันมีข้อแย้งทางประวัติศาสตร์เยอะ เช่นว่าคนไทยมาจากไหน ผู้ปกครองยอมรับไม่ได้ ท้ายที่สุดต้องไปบอกนักศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2521-2522 ว่านี่เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไม่รู้คำตอบว่าคนไทยมาจขากไหน ประเทศชาติจะสูญสิ้น ประเทศชาติก็ยังอยู่ที่เดิม ประเด็นบางประเด็นต้องปล่อยให้เป็นประเด็นทางวิชาการ แต่เราต้องพร้อมว่ามีเหตุมีผลที่ยอมรับได้หรือยัง" ละออทอง อัมรินทร์รัตน์ อดีตกรรมการพัฒนาหลักสูตร สพฐ. กล่าว

หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจะถูกปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้เป็นฉบับเยาวชน ฉบับบพกพา ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ทางกรมศิลปากรจะนำความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนไปเพิ่มเติมแก้ไข คาดว่าจะสามารถพิมพ์และนำออกมาแจกจ่ายตามหน่วยงานราชการก่อนสิ้นปีนี้


กลับขึ้นด้านบน