"คลัง"ถกรื้อโครงสร้างภาษีใหญ่ทั้งระบบ คาดได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้

"คลัง"ถกรื้อโครงสร้างภาษีใหญ่ทั้งระบบ คาดได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้

"คลัง"ถกรื้อโครงสร้างภาษีใหญ่ทั้งระบบ คาดได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้

รูปข่าว : "คลัง"ถกรื้อโครงสร้างภาษีใหญ่ทั้งระบบ คาดได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้

ปลัดกระทรวงการคลังประชุมคณะทำงานรื้อโครงสร้างภาษีใหญ่ทั้งระบบ ก่อนเร่งสรุปภายในเดือน ธ.ค.นี้ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ปลายเดือน ม.ค.2559

วันนี้ ( 9 ธ.ค.2558) การประชุมคณะทำงานปฏิรูปภาษีที่มีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้และรายจ่ายจนไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลังในระยะ 10 ปีข้างหน้าหลังสำนักเศรษฐกิจการคลังจัดทำรายละเอียดเบื้องต้น โดยจะหารือถึงความเหมาะสมไว้ในของโครงสร้างภาษีหลัก ๆ เช่น ในภาษีบุคคลเงินได้ ควรทบทวนอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาระค่าหักลดหย่อนต่าง ๆ ยังเหมาะสมและมีช่องโหว่กระทบประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือไม่

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ที่ประชุมฯ จะหารือถึงการเก็บภาษีรายการใหม่ๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีสรรพสามิตรายการใหม่ ๆ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียด หากที่ประชุมสามารถสรุปผลการหารือได้จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ภายในเดือนนี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ในเดือน ม.ค.2559

ขณะที่นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรี กำชับให้จัดทำงบประมาณแบบบูรณาการ สำหรับกรอบงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เช่น ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับสังคมสูงอายุ จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำแผนเสนอกลับมาให้สำนักงบฯ และเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง วันที่ 25 มกราคม 2559 เพื่อสรุปและประชุมร่วมกับ 4 หน่วยงาน ก่อนสรุปกรอบร่างพ.ร.บ.จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ซึ่งตั้งเป้าหมายขาดดุลน้อยกว่าปี 2559


กลับขึ้นด้านบน