ผลวิจัยชี้ "เอสเอ็มอี" ไม่พร้อมเข้า "เออีซี" ขาดความรู้-โอกาสตลาดอาเซียนและภาษา

ผลวิจัยชี้ "เอสเอ็มอี" ไม่พร้อมเข้า "เออีซี" ขาดความรู้-โอกาสตลาดอาเซียนและภาษา

ผลวิจัยชี้ "เอสเอ็มอี" ไม่พร้อมเข้า "เออีซี" ขาดความรู้-โอกาสตลาดอาเซียนและภาษา

รูปข่าว : ผลวิจัยชี้ "เอสเอ็มอี" ไม่พร้อมเข้า "เออีซี" ขาดความรู้-โอกาสตลาดอาเซียนและภาษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เผยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไม่พร้อมเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของอาเซียน และปัญหาด้านภาษา

วันนี้ (9 ธ.ค.2558) นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวน 580 รายทั่วประเทศ เกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559 และแนวทางการเตรียมความพร้อม พบว่าผู้ประกอบการร้อยละ 75.2 ไม่พร้อมเข้าสู่เออีซี ส่วนร้อยละ 13.4 ไม่สนใจที่จะเตรียมความพร้อม มีเพียงร้อยละ 11.4 ที่ระบุว่าพร้อม

 
สาเหตุที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่พร้อม เนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของอาเซียน ความสามารถของบุคลากร ขาดพันธมิตร ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการร้อยละ 54.2 ระบุว่าต้องการเวลา 2-3 ปีในการปรับตัว สำหรับผู้ประกอบการที่ระบุว่าพร้อมเข้าสู่เออีซี ได้มีระยะเวลาเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี 4 เดือน

 

กลับขึ้นด้านบน