ThaiPBS Infographic : ชนิดของทางจักรยานในประเทศออสเตรเลีย

ThaiPBS Infographic : ชนิดของทางจักรยานในประเทศออสเตรเลีย

ThaiPBS Infographic : ชนิดของทางจักรยานในประเทศออสเตรเลีย

รูปข่าว : ThaiPBS Infographic : ชนิดของทางจักรยานในประเทศออสเตรเลีย

ThaiPBS Infographic : ชนิดของทางจักรยานในประเทศออสเตรเลีย ความนิยมใช้รถจักรยานมากขึ้นทำให้ประเทศไทยเริ่มแบ่งพื้นที่บนถนนบางสายเพื่อใช้เป็นเส้นทางจักรยาน ขณะที่ประเทศออสเตรเลียสร้างทางจักรยานหลากหลายรูปแบบตามสภาพพื้นที่และการใช้งานจริง ทำให้นักปั่นจักรยานและผู้ใช้รถประเภทอื่นสามารถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัย


กลับขึ้นด้านบน