รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี

รูปข่าว : รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี การผลักดันนโยบายดิจิทัลของรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใน 2 ปี โดยรัฐบาลเดินหน้าวางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานสัมมนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตว่า รัฐบาลวางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งการเตรียมปรับโครงสร้างพื้นฐาน, แก้ระเบียบกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการมั่นใจ, สร้างผู้ประกอบการ และสร้างธุรกรรมดิจิทัลใหม่ๆ, เตรียมสังคมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชน
 
ที่ผ่านมา รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บริการร่วมภาครัฐ (จี-พอยท์) ในห้างสรรพสินค้าให้บริการเกี่ยวกับประกันสังคม การจัดหางานและขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ, งานทะเบียนราษฎร์ เช่น ทำบัตรประชาชน ทำใบขับขี่ ซึ่งต่อไปจะมีการเพิ่มงานบริการอื่นๆ โดยขยายศูนย์บริการเพิ่มขึ้นอีก 11 แห่ง
 
นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า คาดว่าภายใน 2 ปี การผลักดันนโยบายดิจิทัล จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชน นักพัฒนาซอฟท์แวร์ และหน่วยงานรัฐ
 
สำหรับแนวโน้มที่สำคัญ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย จะถูกจัดสรรใหม่ เช่นเดียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ในธุรกิจโทรคมนาคม นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐด้านไอทีจะเปลี่ยนเป็นการพัฒนาเฉพาะแอพพลิเคชั่นมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน