ไทย-เมียนมา เตรียม MOU เปิดทางญี่ปุ่นถือหุ้นเอสพีวีลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ไทย-เมียนมา เตรียม MOU เปิดทางญี่ปุ่นถือหุ้นเอสพีวีลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ไทย-เมียนมา เตรียม MOU เปิดทางญี่ปุ่นถือหุ้นเอสพีวีลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

รูปข่าว : ไทย-เมียนมา เตรียม MOU เปิดทางญี่ปุ่นถือหุ้นเอสพีวีลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ไทย-เมียนมา เตรียม MOU เปิดทางญี่ปุ่นถือหุ้นเอสพีวีลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ไทย-เมียนมา เตรียมลงนามปรับโครงสร้างบริหารคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพื่อเปิดทางให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมผลักดันการลงทุนโครงการให้เกิดขึ้นจริง

วันนี้ (14 ธ.ค.2558) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอู ญาน ทุน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5 พร้อมรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ต่างประเทศ พลังงาน เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการที่ยังล่าช้า ก่อนเตรียมลงนามให้ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนกลุ่มใหม่ในบริษัท ทวาย เอสอิแซด ดิเวลอปเมนท์ หรือเอสพีวี ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ จากเดิมมีเพียงไทยและเมียนมา ถือหุ้นฝ่ายละครึ่งหนึ่ง เป็นร้อยละ 33.33 เพื่อผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นอย่างรูปธรรม ซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก พร้อมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (เจบิค)

สำหรับการพัฒนาโครงการทวายระยะแรกประกอบด้วยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โรงผลิตไฟฟ้า พื้นที่พักอาศัย ท่าเรือขนาดเล้ก อ่างเก็บน้ำ ถนน 2 เลนสู่ประเทศไทย และการวางโครงข่ายโทศัพท์พื้นฐาน รวมถึงการสร้างสถานีรับก๊าซแอลเอ็นจี ซึ่งการพัฒนาระยะแรกนี้จะดึงดูดนักลงทุนทั้งในและนอกภูมิภาคทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะยาวต่อไป


กลับขึ้นด้านบน