นร.ไทยคว้า 24 รางวัล 48 เหรียญ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

นร.ไทยคว้า 24 รางวัล 48 เหรียญ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

นร.ไทยคว้า 24 รางวัล 48 เหรียญ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

รูปข่าว : นร.ไทยคว้า 24 รางวัล 48 เหรียญ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

นร.ไทยคว้า 24 รางวัล 48 เหรียญ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ตัวแทนนักเรียนไทย คว้า 24 รางวัล 48 เหรียญ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (14 ธ.ค.2558) การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2015 รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย มีนักเรียนจำนวน 160 คน จาก 11 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยตัวแทนนักเรียนไทยสามารถคว้า 24 รางวัล 48 เหรียญ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 5 รางวัล เหรียญเงิน 9 รางวัล เหรียญทองแดง 5 รางวัล และ รางวัลชมเชย 5 รางวัล รวม 24 รางวัล 48 เหรียญ แบ่งเป็นประเภทบุคคล 3 เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา ด.ญ.ปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และ ด.ช.ธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เหรียญเงิน 5 รางวัล ได้แก่ ด.ช.กอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ช.นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

นายนญ กังวานธีรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ด.ช.มัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และ ด.ช.ศิรธีร์ วัฒนสุรีย์พจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

เหรียญทองแดง 3 รางวัล ได้แก่ ด.ช.อานุภาพ ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ด.ช.วสุ พรหมอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน และ ด.ช.ปรากฎ งามละมัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี รวมถึงรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภททีม 1 รางวัล เหรียญทองแดง 2 รางวัล ส่วนประเภทกลุ่มบุคคล ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอีก 1 รางวัล และเหรียญเงิน 3 รางวัล พร้อมทั้งสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 จาก 11 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันด้วย


กลับขึ้นด้านบน