สปช.เริ่มอภิปรายภาคที่ 3 ของร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.เริ่มอภิปรายภาคที่ 3 ของร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.เริ่มอภิปรายภาคที่ 3 ของร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : สปช.เริ่มอภิปรายภาคที่ 3 ของร่างรัฐธรรมนูญ

 สปช.เริ่มอภิปรายภาคที่ 3 ของร่างรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เริ่มต้นอภิปรายในภาคที่ 3 เรื่องนิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแล้ว โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการวิป สปช.เห็นว่าการจัดการเลือกตั้งทั่วไปควรจะเดินไปตามกรอบโรดแมปที่วางไว้ เพื่อให้ประเทศกลับเข้าสู่ครรลองของระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

 


กลับขึ้นด้านบน