มท.1แจงไม่ระบุรายได้บนบัตรประชาชน ยืนยันหลักการหวังช่วยผู้มีรายได้น้อย

มท.1แจงไม่ระบุรายได้บนบัตรประชาชน ยืนยันหลักการหวังช่วยผู้มีรายได้น้อย

มท.1แจงไม่ระบุรายได้บนบัตรประชาชน ยืนยันหลักการหวังช่วยผู้มีรายได้น้อย

รูปข่าว : มท.1แจงไม่ระบุรายได้บนบัตรประชาชน ยืนยันหลักการหวังช่วยผู้มีรายได้น้อย

มท.1แจงไม่ระบุรายได้บนบัตรประชาชน ยืนยันหลักการหวังช่วยผู้มีรายได้น้อย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่าถึงกระแสการระบุรายได้บนบัตรประชาชนว่าจะไม่ใช้แนวทางดังกล่าว ซึ่งหลักการที่รัฐบาลวางไว้ก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านบัตรประชาชนเพื่อเอื้อต่อการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ ( 14 ธ.ค.2558) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงถึงหลักการที่รัฐบาลวางไว้ คือ การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเอื้อต่อนโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่ีงไม่มีเจตนาที่จะเปิดเผยฐานข้อมูลของประชาชน หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งคณะทำงาน 2 ชุด โดยชุดแรก จะทำหน้าที่ดูแลการทำข้อมูลที่เชื่อมโยงกับทุกกระทรวง และอีกชุด จะทำหน้าที่หาข้อมูลในการบริหารจัดการหรือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีเจตนาที่จะแก้ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษี โดยวางหลักการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายได้การเสียภาษี กับทะเบียนราษฎร และต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นประโยชน์ในการเดินหน้านโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

จึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปศึกษาและพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้ผลักดันนโยบายปฏิรูประบบชำระเงิน หรือ อีเพล์ยเมนท์ โดยมีฐานข้อมูลต่าง ๆ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์ 5 โครงการด้วยกัน โดย 1 ใน 5 คือ โครงการลงทะเบียนคนจน หรือ ผู้มีรายได้ ล่าสุด นายกรัฐมนตรี ยืนยันผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ด้วยข้อความที่จะนำอาชีพและรายได้ต่อปีแสดงไว้บนบัตรประชาชน"


กลับขึ้นด้านบน